Jdi na obsah Jdi na menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Uživatel/klient dává Poskytovateli (Irena Gulová) svůj dobrovolný souhlas ke zpracování těchto svých osobních údajů:


Jméno a příjmení, datum narození, čas a místo narození, adresa elektronické pošty (emailová adresa), telefonní číslo a další osobní údaje, dle potřeby, které Uživatel dobrovolně poskytne při objednávce nabízených služeb.


Uživatel výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být Poskytovatelem  zpracovány za účelem poskytnutí objednané služby.
Poskytovat se zavazuje, že veškeré  osobní údaje použije pouze pro účely zpracování objednané služby a nebude je  za žádných okolností poskytovat třetím osobám.

Uživatel, který chce odebírat newsletter, kterým Poskytovatel informuje o zajímavých akcích v rámci svých služeb, souhlasí s tím, aby jeho jméno, příjmení a emailová adresa byly použity, za účelem zasílání newsletteru.


Osobní údaje budou uchovávány po dobu zpracování objednané služby nebo do odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů.


Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
Uživatel má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným Poskytovateli.


Potvrzením objednávky služeb Uživatel/klient souhlasí se zpracováním osobních údajů.