Jdi na obsah Jdi na menu

Tarot

legacy-tarot.jpg

 

 

Cesta Blázna

Velká arkána - 22 karet

- životní pouť

- proces vlastního zrání a duchovního růstu

- všichni začínáme jako BLÁZEN

 

 

0 BLÁZEN

* počátek cesty

* archetypální dítě

* nevychované

* nepoučené

* nevinné

* dychtivé

 

1-7 Mág, Velekněžka, Císařovna, Císař, Velekněz, Milenci, Vůz

- ukazuje naše první kroky od první fáze vývoje od narození do dospělého věku, když se učíme žít ve společnosti

1 MÁG

* představuje MUŽSKÝ PRINCIP - aminus

* naše aktivní, navenek směřující energie

* naše dovednosti a schopnosti týkající se vnějšího světa

* vyjadřuje, jak věci děláme, jak se dokážeme učit

2 VELEKNĚŽKA

* ztělesňuje ŽENSKÝ PRINCIP - anima

* naše vnitřní energie

* naše dovednosti ve smyslu našeho vnitřního světa a sebepoznání

* způsob, jak myslíme, jak věci vnímáme, cítíme, a to, co víme intuitivně

3 CÍSAŘOVNA

* představuje archetyp MATKY

* naše zkušenost s mateřstvím, péčí, výživnou, emocemi a vlastní tvořivostí

4 CÍSAŘ

* představuje archetyp OTCE

* naši zkušenost s autoritami, rozumem a logikou

5 VELEKNĚZ

* naše formální vzdělání

* naší společností, včetně školy, náboženské výchovy a kulturních tradic

6 MILENCI

* dospívání

* naše zkušenosti s hormony, sexem a našim sebepojetím

7 VŮZ 

* znázorňuje schopnost vidět obě stránky věci

* konec stádia - to není fér

Jakmile si osvojíme těchto 7 archetypů sebepoznání, jsme připraveni na život ve společnosti.

 

8-14 Síla, Poustevník, Kolo štěstí, Spravedlnost, Viselec, Smrt, Mírnost

-v určitých tarotových sadách je síla a spravedlnost prohozené

- ilustruje univerzální zákony nebo společenská pravidla, s nimiž se vyrovnáme, zpochybňujeme, potýkáme se s nimi a objevujeme, kdo vlastně jsme

8 SÍLA

* naučíme se ovládat své pudy a vnitřní impulsy

* zdokonalujeme sebekontrolu

* uvědomujeme si čemu nepodlehnout

9 POUSTEVNÍK

* to jsme my, když hledáme sami sebe

* obracíme se do svého nitra

* prověřujeme všechno, co jsme se naučili

* snažíme se dojít vnitřního klidu

10 KOLO ŠTĚSTÍ

* jakmile se cítíme vyrovnaní, pevnost našeho charakteru začne být zkoušena proměnlivostí OSUDU

* stane se něco, nad čím nemáme kontrolu nebo, co jsme nečekali

11 SPRAVEDLNOST

* po otočení kola osudu zjišťujeme, jak jsme si vedli a uvědomujeme si, že sklízíme, co jsme zaseli

* pokud jsme připraveni, výjdeme z toho otřeseni, ale v pořádku

* pokud ne, budeme muset znovu vstoupit do fáze POUSTEVNÍKA nebo postoupit dál...

12 VISELEC

* ukazuje nám moc toho, když do věcí nezasahujeme a dopřejeme si jiný úhel pohledu

* ukazuje nám důležitost oběti

* některé věci za oběť stojí a ve skutečnosti nemůžeme mít všechno - minimálně ne tak, jak jsme si to plánovali

13 SMRT

* zvykneme si konečně za zavěsení na provaze a jsme konfrontováni se zásadní změnou

* ať už pozitivní nebo negativní

* nečekané povýšení, konec vztahu, stěhování

14 MÍRNOST - alchymie, umění

* potom, co jsme prošli transformační zkušeností, učíme se rovnováze a toleranci

* učíme se přizpůsobit změnám a zároveň si udržet střed, své sebepojetí

Prošli jsme obtížnou etapou vývoje. Setkali jsme se v jakékoliv podobě se SMRTÍ. Obstáli jsme, naučili se přizpůsobovat změnám, okolnostem, nestěžovat si na zdánlivou nespravedlnost světa. Co bychom měli udělat?

 

15-21 Ďábel, Věž, Hvězda, Měsíc, Slunce, Poslední soud, Svět

- poslední řada symbolizuje náš duchovní růst

15 ĎÁBEL

* nyní jsme vyrovnaní, silní a sebevědomí

* chce se po nás, abychom se setkali tváři v tvář se svými stíny, temnými stránkami, kterých se obáváme a které nás možná ovládají

* mohou to být ty stránky, které jsme se naučili mít pod kontrolou nebo je potlačovat u karty SÍLA

* chvíli to fungovalo, než jsme získali poznání a zkušenosti, že to nejde přehlížet a potlačovat

* nyní je potřeba je přezkoumat a naučit se ocenit pozitivní vlastnosti, které mohou obohatit náš život a vhodně jej začlenit

16 VĚŽ

* i když máme pocit, že máme nad vším kontrolu, připomíná se nám, že ji nemáme nad vším

* s věží dostáváme zásah jako z čistého nebe, který námi otřese až do samých základů

* liší se to od SMRTI nebo KOLA ŠTĚSTÍ v tom, že VĚŽ nemusí rozvracet vnější okolnosti našeho života, ale otřásá základy našich přesvědčení a názorů

17 HVĚZDA

* poskytuje vedení, naději a optimismus po katastrofálních událostech a dodává nám sílu, kterou potřebujeme k přebudování svých rozpadajících se základů

18 MĚSÍC

* zatímco HVĚZDA nás vede na naši cestě, MĚSÍC nás učí klást si otázky a uvědomovat si, že věci nejsou vždy takové, jak se zdají být

* ve světle Luny můžeme zbloudit z cesty nebo se nechat zlákat stíny, ale také můžeme mít inspirativní sny

* musíme se naučit rozlišovat

19 SLUNCE

* po putování v měsíčním světle vcházíme do SLUNCE se vzůstající silou a sebeuvědoměním, s jistotou, že známe sami sebe a to, v co věříme, je skutečné

20 POSLEDNÍ SOUD

* nás vyzývá k hlubšímu duchovnímu uvědomění

* výzva poznání a zkušenosti s druhými

21 SVĚT

* tohle je konec cyklu

* naučili jsme se všem lekcím

* dospěli jsme k inteligenci, vyrovnanosti a duchovnímu uvědomění

Každý náš krok na živnotní cestě lze najít na CESTĚ BLÁZNA. Někdy se musíme o krok vrátit a pak jít dále, ale vždy se z nevědomého a naivního dítěte během života stane moudrý a zkušený člověk.

marchettitarotastro.jpg