Jdi na obsah Jdi na menu

Kartářská etika

  Kartářská etika

 • dodržujeme soukromí klienta, veškeré jeho informace či data, které nám byly poskytnuty, neposkytujeme třetí osobě

 

 • ke klientovi přistupujeme nezaujatě a nestranně, dodržujeme objektivní postoj a neposuzujeme chování či postoj klienta

 

 • prioritou je poskytnou klientovi, co nejpřijatelnější řešení a rady k daným problémům, které klienta tíží

 

 • klientovi nesmíme vykládat na třetí osobu a poskytovat jakékoliv informace, pokud tato osoba není v nějakém vztahu ke klientovi a je v tomto vztahu komplikace, vždy poskytujeme jen ty nejdůležitější informace k pochopení problémů a k dořešení situací

 

 • nikdy nesmíme provádět nevyžádaný výklad, vždy je třeba souhlas klienta

 

 • důležité je podat důrazněji klientovi pozitivní zprávy, taktéž upozornit na aktivitu klienta, nesmí spoléhat na snadný průběh budoucnosti bez vlastního přičinění

 

 • negativní informace se snažíme klientovi sdělit opatrně, vážíme slova, varujeme klienta nebo upozorňujeme na určité skutečnosti během života a snažíme se najít jakýkoliv způsob, jak negativní působení omezit

 

 • nikdy klientovi nepředpovídáme jeho vlastní smrt, pokud jde o blízké či zdravotní stav, snažíme se pouze upozornit a varovat klienta velice opatrným způsobem a volit správné slova, popř. ho zkusit navést na nejvhodnější cestu, aby byl průběh co nejpřijatelnější a abychom jeho jednání neovlivnili nebo dokonce nepřivolali

 

 • pokud se klient rozhoduje v určité životní situaci, je vhodné s ním rozebrat veškeré možné dostupné varianty, aby se mohl zodpovědně sám svou vlastní vůlí rozhodnout, co bude pro něj nejvhodnější

 

 • nikdy neposkytujeme pomoc osobám, které žádají radu za účelem někomu jinému ublížit či dokonce uškodit nebo dokonce by byly v rozporu se zákonem

 

 • není vhodné hodnotit kvalitu služeb jiných esoterických poradců, neboť každý má jiné pracovní postupy, dostupné schopnosti, proto se můžou výklady různit, ale vždy záleží na posouzení samotného klienta, aby dané informace, které dostane sám, zhodnotil na základě zkušeností

 

 mlle_lenormand_2.jpg