Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prognózy ÚNOR 2017

4. 3. 2017
1.2.2017 = 13/4 středa

Je důležité mluvit o tom, co si přejete, po čem toužíte. Už teď jsou cítit energetické změny, které přicházejí.

Myslete pozitivně a dávejte energii do toho, čemu v hloubi duši věříte. Nehledejte ve všem logiku. To, že něco nelze racionálně vysvětlit, neznamená, že neexistuje nebo že to nemá vyšší význam. Pouze nyní nevidíte širší souvislosti. Vnímejte svou intuicí a využijte empatii k nacítění, ale i k naslouchání, k lepšímu uvědomění. Mluvte sebevědomě a snažte se s každým jednat čestně a na rovnocenné úrovni. Nikoho neponižujte a nad nikým se nepovyšujte. Vzájemně se díky tomu můžete obohatit i posunout dál, protože každý si může být vzájemně učitelem i žákem. Neustále se od sebe učíme být lepšími. Jednejte s důvěrou, ale nikoli s naivitou. Věřte ve své vnitřní instinkty, které vám umožní vnímat úmysli lidí kolem vás. Neučte se od lidí, kteří vaše vlastní názory shazují a kritizují. I kdybyste neměli dle jejich názoru pravdu, měli by si uvědomit, že je to vaše svobodné rozhodnutí a vaše cesta uvědomění. Každý k určité pravdě či názoru, může dojít jinou cestou. Žádná není horší nebo lepší, je zkrátka vaše a tím pro vás ta nejlepší, pokud jste o ni sami hluboce přesvědčeni.

Nenechte si vzít svou sílu a hrdost. Nenechte se stáhnout strachem a umlčet, protože byste mohli pak zůstat sami a nepochopení. Vždyť existují kompromisy a vzájemná tolerance, která může být postavena na vzájemné úctě a důvěře. Nelze spokojeně a svobodně jednat či žít ve společnosti lidí, u kterých jste nuceni se podřídit a mlčet, neboť v opačném případě vás zkouší emočně vydírat a manipulovat. Neberou vás za rovnocenné. To, že někdo má vyšší vzdělání, jej nečiní lepším a nedává mu to právo soudit a kritizovat druhé. Jeho duše nemusí být na takové duchovní úrovni, jako duše s nižším vzděláním. Žádné certifikáty nečiní lidi lepšími. Je to jen papír, který nepoukazuje na jeho čestnost či charakter. Nevidíte tímto ani jeho soucit či pochopení vůči druhým. Každý z vás jste výjimeční a jeden, jak druhý, může být velkým přínosem pro lidský vývoj. Každý z vás má zde sehrát určitou úlohu, své poslání a to pouze tehdy, pokud každý převezme sám za sebe zodpovědnost, což je ctnost jedince, který si své odpovědnosti hledí.

Zdravotně​ je Luna celý den v Beranu - hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev. Opatrně na prochladnutí, krevní tlak, psychiku, srdce a zvýšená úrazovost končetiny a oblast hlavy. Očišťuje se od všeho negativního a svazujícího. Dokončujte a plňte si své povinnosti i sliby. Stůjte pevně nohami na zemi, ale v určitých případech se snažte být emočně nad věcí. Nenechte si nikým narušit klid a pohodu. Budou to zkoušet hlavně lidé, které ovládá ego a strach, což se může projevit agresívní reakcí či útokem. Tak nebuďte zaslepení a vnímejte všechny signály, které k vám přichází a nenechte si hnout žlučí.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
2.2.2017 = 14/5 čtvrtek

OM NAMO NARAYANAJA - mantra pro dosažení Nejvyššího Božství, které vždy Bylo, Je a vždy Bude. Narayana je čistá Existence, ze které vše vzniklo.
https://youtu.be/obq4Qd9H5hY

Jsem neskonale vděčná, že mé duši bylo dnes umožněno opět cítit proud světla a lásky skrze našeho stvořitele. Tolik emocí se vyplavilo a touha po domově, kde má duše patří. Každému bych tento zážitek přála. Věřte, že máte všichni neustálou podporu světelných bytostí a Boží lásku, která nezná hranic. 

Máte si uvědomit, že nikdy nejste sami a neustále máte při sobě anděla strážného a mnoho průvodců i světelných bytostí, kteří vám pomáhají, našeptávají nebo čekají na vaše požádání či prosbu. Respektují vaši svobodnou vůli a nezasahují, pokud vám nejde o život a ještě nenastal čas, aby duše odešla.

Přeji si vaše štěstí a snaží se vás neustále směrovat správným směrem, myšlenkami či pocity. Vnímejte svou intuici, předtuchy, sny, vize. Nic se neděje náhodou. Všichni jsme neuvěřitelně propojeni, jen nevidíme širší souvislosti pro lepší pochopení. Proto nemusíte vše, co je nehmatatelné odmítat či chápat, není vše o logice. Navnímejte, jak se cítíte, jak se cítí lidé kolem vás. 

Máte věřit v sebe, svou sílu a odpoutat se od všeho, co vám nedává pocit jistoty. Někdy je důležité jít dál a vstříc budoucnosti. Dívat se směrem, který ve vás vyvolává štěstí a radost. Udělat změny a vyjádřit se jasně a srozumitelně. Pro někoho, to může být nový krok ve studiu, v zaměstnání. Nebo splnit si svůj životní sen a vyrazit na cesty, poznávat nové místa, kultury, lidi. Někdo touží najít zpět své kořeny rodu. Místo, kde se skutečně budete cítit doma šťastní a spokojení.

Vnímám, že mnoho duší se může zítra rozhodnout odejít z nefunkčních vztahů, kde není rovnováha. Jít na chvíli životem sami a konečně opět najít sami sebe a sebelásku a sebeúctu. Najít opět kontakt se svou duší. Najít v sobě opět sebedůvěru a vnitřní sílu. Mohou dokončit to, co oddalují, ale podvědomě tuší, že je to nezbytné a správné udělat a posunout se dál z jednoho břehu na druhý. Z jedné životní etapy do druhé. Protože nechtějí žít ve stínu druhého, ale být konečně vidět a zazářit. Každá duše je úžasná a má právo na plnohodnotný, láskyplný život v lásce a úctě. 

Je důležité říci sami sobě, kdo jste, co si přejete, co cítíte a kam směřujete. Každá duše má zde své poslání a různé cesty k dosažení svých cílů pro jejich naplnění. Každá duše dostává neustále šanci zazářit, být tím světlem, vírou i naději na své cestě. Vzájemně si tak můžete prosvětlit své životy pozitivním přístupem, vzájemnou spolupráci a podporou. 

Ale je mnoho takových, co nedokáží stále vidět světlo v sobě, ani v druhých a tím mohou nyní zkoušet emočně vydírat a manipulovat. Pokud žijete s agresorem, není dobré mu oznámit odchod. Nemusí vám to dovolit nebo může neadekvátně zareagovat a zaútočit. Sama jsem zažila domácí násilí a vím, jak může chybné rozhodnutí nebo víra, že nás druhý pochopí mít fatální následky. Není žádný správný návod. Každý má jinou situaci a i možností jiné. Tudíž se musí řešit každá situace individuálně. Kdysi jsem dostala návod z nejmenované organizace, jak se bránit agresorovi. Musel to psát člověk, který si touto životní zkušeností nikdy neprošel, protože rady byly zcela nereálné. 

Proto je dobré najít správné lidi, kteří ví, o čem mluví a nemají to naučené z knih. Někdy se dlouho hledá ten pravý člověk. Je to často hledání jehly v kupce sena. Ráda vám pomohu ukázat vaši cestu a poodkryji vaše možnosti, vaše schopnosti a ukážu, že i vy jste jedineční a úžasní.

Zdravotně je Luna celý den v Beranu - hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev. Vyčistit hlavu a mysl od negativního. Může mnoho lidí být přecitlivělých a přehnaně reagovat. Konečně žijte pozitivně a radujte se. Plňte si své sny a touhy. Opatrně zítra na lidi, kteří mají problém se závislostí na alkohol, drogy, ale i se sklony vlastnit druhé a agresivně útočit. Nenechte se od nikoho tlačit v životě do kouta. Držte si emoční odstup a nenechte se rozčílit. Neprochladnout hlavně od hlavy. Teple se obléknout, hlídat termoregulaci, aby nedošlo k podchlazení, prochladnutí. Hlídejte si krevní tlak. Vnímám i srdce, játra a ledviny a od žaludku, střeva po vylučování. Stále opatrnost do pátku na úrazy, nehody, zbytečné výdaje z nedbalosti či neuváženosti.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
3.2.2017 = 15/6 pátek

Venuše se přesouvá z Ryb do Berana v 17 hodin.

Jak by se uklidněné vody rozbouřili, tak vnímám energie, které přicházejí. Tam, kde se vyčkávalo a bylo zticha, najednou emoce, adrenalin stoupne a větší průbojnost se dostaví. Už toho většina žen bude mít skutečně dost. Už nechtějí být zneužívané, ale milované. 

Už nikdo nechce být obětí a intrik rádoby lásky. Chtějí prožívat skutečné štěstí a lásku. Ale energie mohou lidi zkoušet, zda skutečně ví, co v životě chtějí. Někteří mohou bezhlavě se zamilovat, flirtovat, zahýbat, nedomyslet všechny následky a spálit se, nebo si zničit vztah, kterého si doposud nevážili, protože si neuvědomovali, co vlastně měli, dokud o to nepřišli vlastní tvrdohlavostí a pýchou. Nakonec mohou zůstat sami ve své zlobě a zkoušejí pocity viny házet na druhé. 

Je důležité být nohami pevně na zemi a vnímat skutečnou realitu a nic si nenalhávat, nevytvářet iluze, jinak se můžete spálit svou důvěřivostí či naivitou. Nic na sílu neprosadíte, jen si tímto chováním sami uškodíte. Překážky jsou životní výzvy, které dostáváte, abyste se posunuli dál pro uvědomění a pochopení souvislostí. Dostává duše opakovaně příležitosti ke zpracování životní lekce na cestě, tak dlouho, dokud nepochopí.

Jedině s láskou k sobě, poučením z chyb, vyjádřením svých životních hodnot, můžete být konečně sami sebou. Buďte originální, nesnažte se nikoho kopírovat, ani se nikomu podřizovat. Uvědomte si, co je pro vás štěstí a láska. 

Jaké životní hodnoty uznáváte a ctíte - důvěru, věrnost, úctu, spravedlnost, rovnoprávnost, volnost, tolerantnost. Volný vztah, milenecký vztah nebo svazek manželský, zda toužíte po dětech nebo žít bez dětí. Zda jste dominantní nebo submisivní nebo toužíte po rovnováze v partnerství. Ale také se zaměřte na pracovní úspěchy a cíle, vzdělání, ale i finanční jistoty a hodnoty, které každý vnímá jinak. Ale důležité jsou i stravovací návyky, i zájem o sport, kulturu, umění atd. Láska ke zvířatům apod.

Jakmile budete vědět, o čem jste hluboce přesvědčeni a pocítíte tímto spokojenost své duše. Neměli byste jít pak proti sobě a svým zásadám, protože tím zrazujete sami sebe a snižujete svou sebeláskou a sebedůvěru. 

Tímto budete vědět, zda vedle sebe máte spřízněnou duši, která s vámi vibračně souzní a má stejné životní hodnoty a uznává stejné priority, jako vy nebo je zcela odlišná daná duše. Přizpůsobuje se buď jeden nebo druhý, ale nikdy oba nenaslouchají hlasu své duše, ale díky strachu a závislosti na druhém se podřizují. Je čas naslouchat svým pocitům a vnitřnímu hlasu, urovnat si myšlenky a ctít své hodnoty, protože jedině tak, k sobě přitáhnete energeticky duši, která bude souznit a ladit s tou vaší a nebudete muset se přizpůsobovat nebo žít v přetvářce či iluzi, že jste šťastní a milováni. 

Zdravotně se Luna přesouvá před 3 hodinou z Berana do Býka.
Beran - Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev.
Býk - Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.
Je důležité si pročistit mysl od negativní energie i pocitů. Vážit každé slovo a převzít zodpovědnost za své myšlenky i slova. Klidně druhé hýčkejte, ale nestavějte se do role oběti či služky/sluhy. A nezapomínejte v první řadě na sebe a abyste i vy byli hýčkáni. Láska, soucit, péče, vlídné, upřímné slovo i pohlazení jsou největší lékem na vše. Hlídejte celé trávicí ústrojí.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
4.2.2017 = 16/7 Sobota

Tak, jako řeka směr toku nezmění, tak nečekejte změny od druhých. Pokud toužíte přeplavat z břehu na břeh, něčeho v životě dosáhnout, tak pouze vlastním úsilím a vydáním své energie i myšlenek na konkrétní cíl či výsledek vaši cesty. 

Na dané cestě můžete narazit na PŘEKÁŽKU, ale není tu proto, abyste se jí báli, ale přijali jí, jako součást vaší cesty k uvědomění. 

Někdo se jí bude snažit obejít, ale tím jí nezvládl a jen na určitý čas oddálil nezbytně nutné. Možná jí nechá vystoupat do takových rozměrů, že bude potřebovat pomoc či radu druhých.

Jít vstříc výzvě je ohromná odvaha, vnitřní síla vaši duše, najít v sobě skryté možnosti, nalézt své hranice a věřit v sebe tím, že dokážete ustát danou překážku či situaci. Nikomu do života nepřijde situace, kterou by v daný okamžik nebyl schopen zvládnout.

Někdo se ji bude snažit podřídit strachem a pocitem, že není dostatečně silný vše ustát a uvěří lidem kolem něj, kteří s ním manipulují a zkouší jej oslabit. Jsou lidé, kteří potřebují mít kolem sebe duše, které se jim zcela podřídí a důvěřují jim. Dává jim to pocit síly a moci. Nechtějí sebevědomé lidi, kteří znají svou hodnotu, kteří ví, co chtějí a nebojí se změn a výzev života. 

Sebevědomí lidé změny vítají, protože mohou díky nim odstranit ze svého života vše, co nefunguje a pustit tak zcela novou energii k řešení, k příležitostem, o kterých by se jim ani nesnilo, protože nemusí vidět všechny souvislosti, ale oni věří v sebe. Jejich sebeláska, sebedůvěra a sebehodnota jim neumožní o sobě pochybovat. Moudře zváží všechny varianty, které se jim otevřely a i když některé dveře mohou být pro ně stále zavřené ví, že ještě nenastal čas a mají trpělivě a pokorně vyčkat, než nastane správný čas je otevřít. 

Vnímejte své pocity, svůj vnitřní hlas i intuici a nic si nenalhávejte. Buďte sami sebou a uvědomte si, jak se cítíte, zda máte to, po čem toužíte. Co proto můžete udělat nebo začnete plánovat a jednat. Každý z vás může zazářit, být úspěšný, ale je důležité v sobě vybudovat vnitřní víru a důvěru v sebe, zkrátka stát si za svým životním názorem či vnímat svá životní přesvědčení, zda vám dávají volnost a sílu nebo vás oslabují a omezují. 

Jedině, tak budete vnímat, co je ve vašem životě správné a proč daná překážka přišla. Jen vám ukazuje, zda nasloucháte sami sobě a svým pocitům a dokážete je pojmenovat, zpracovat či přijmout a jednat nebo budete utíkat od pravdy, vytvářet si iluze a domněnky, co by se stalo, kdyby... Dávat pocity viny a zodpovědnosti na druhé pro lepší pocit a omluvu nad svou ješitností a tvrdohlavostí čelit životním výzvám čestně, abyste si ve výsledku mohli vážit sami sebe.

Vše je komunikaci. Umět pojmenovat, co cítíte, co vidíte, co se děje a co si vlastně přejete. Ale abyste byli upřímní k sobě a druhým je nutné znát své pocity i myšlenky. Není třeba se bát svých pocitů, protože vám jen pomáhají ujasnit si další kroky na vaši cestě životem.

Zvažujte moudře svá slova. Nekritizuje, nesuďte. Neopakujte stejné chyby z minulosti. Vnímejte a dokončujte započaté a dodržujte sliby. Posilujte imunitní systém. Neprochladnout od nohou a hlavy, šálek na krk. Hlídat si krevní tlak, srdeční záležitosti. Zpracovávat slovně emoční bloky a napětí. Do ničeho zásadního nejděte po hlavě. Nelpět na ničem starém a nefunkčním. Měníte se a tím i vaše názory i okruh lidí, se kterým souzníte. 
Zdravotně je Luna celý den v Býku - citlivé​ orgány - krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
5.2.2017 = 17/8 Neděle

Věřím, že jste si uvědomili, že lpět na něčem, co již nefunguje a nic přínosného a pozitivního nepřináší je vhodné opustit a vyzývá vás to aktivně se rozhodnout, jak dál.

Můžete cítit vnitřní rozpolcenost, zda to, o čem jste vnitřně přesvědčeni je právě to správné pro vás či nikoliv. Proč rozpolcenost? Proč nerozhodnost? Obáváte se projevit své niterní pocity. Odejít od zažitého. Jít si konečně za svým štěstím a čelit výzvám neboli překážkám, které prožíváte.

Komunikace je základní a stěžejní kámen pro jakékoliv vztahy. Je velmi důležité umět pojmenovat, co si v životě přejete, jaké životní hodnoty uznáváte, čemu věříte a říci druhým kam směřujete, co je pro vás štěstí, protože jedině tak, můžete být sami sebou a cítit se celiství.

Vyjádřete své vnitřní myšlenky i pocity svými slovy. Můžete i vy být hvězdou, zazářit a v něčem být jedineční. Nikdy nejste sami, takže i kdyby se vám stávající stav zdál neřešitelný nebo že vás druzí nechápou, zkuste vnímat svou intuici, která vás stále podporuje, abyste byli sami sebou, otevření a šli dál s vnitřní vírou a naději, že vše je v naprostém pořádku. Máte najít v sobě sílu a odvahu jít si za svými sny, cíli, touhami, bez toho, abyste se dívali na to, co si o tom myslí druzí. Je to váš život a nikdo a nic by neměl ovlivnit vaše svobodné rozhodnutí a narušit vnitřní přesvědčení o tom, co je správné a pro vás podstatné. Vy nejlépe cítíte a víte, v čem jste šťastní, co vám udělá radost, co vás vnitřně naplňuje pocitem lásky a důvěry, že činíte nyní, to nejlepší svým svědomím i vědomím.

Můžete říci nebo naopak slyšet něco, co bude v rozporu s vašim souzněním a budete danou emoční situaci se snažit zpracovat či vydýchat. Pokud budete lpět a nepustíte omezující, budete nakonec sami omezení svým rozhodnutím emočně trpět a prožívat neustále nezpracovanou situaci a s ní spojené emoce.

Uvědomte si, že nyní vztahy prochází zkouškami důvěry, tolerance, svobody, vnímání jeden druhého a citově může docházet ke zranění v oblasti citů, lásky, vášně, sexuality, nevěr. Vášeň, pudy mohou některé svést a neustojí zkoušky úcty, lásky a důvěry v partnerství. Obrnit se a dělat, že se nic nestalo, je pouhé popírání sebe sama a je nutné se podívat pravdě do očí a pracovat na sebelásce, sebedůvěře, sebevědomí, sebejistotách a sebehodnotách. 

Pokud se nemáte rádi, nevěříte v sebe, máte pocity méněcennosti a nestojíte sami za svými životními hodnotami, kteří by druzí měli přijmout, neboť jsou vaši součástí a respektovat vás, takoví, jací jste. Budou si z vás druzí dělat srandu, kritizovat, soudit, ponižovat či manipulovat silou a mocí. Což nechcete být hadrem na podlaze nebo podřízení druhým. Toužíte po lásce, respektu, úctě, rovnocenném vztahu, tak začněte u sebe se změnami. Jedině tak, změníte své vibrace, které přitahují pozornost a situace, které se vám stávající a nemusí se vám vůbec zamlouvat. Sami jste strůjci svého života i štěstí. Jen vnímejte na co myslíte a čemu věnujete svou energii, sílu i čas. Zda tomu, co si přejete nebo tomu, čeho se bojíte.

Zdravotně se Luna přesouvá před 3 hodinou z Býka do Blížence. Někdo může mít problém s termoregulací, návaly horka, výkyvy krevního tlaku, hlídat srdce, nerozčilovat se a zpracovávat srdeční a vztahové záležitosti. Nepodlehněte chtíči a pudům, přijdou zkoušky. Vážit každé slovo a vnímat vědomě své myšlenky. Citlivé orgány dle Luny:
Býk - Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.
Blíženci - Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém).

Hlídejte si peněženky, pozor na šejdíře, lákavé nabídky, dodržujte zákony i rychlost. Možnost pokut, výdajů, finančních ztrát i kvůli půjčce s důvěřivosti a naivity, že toho druhý přeci není schopen, protože vy přeci takoví nejste. Obrňte se trpělivostí před lidmi, kteří vás budou přesvědčovat klidně i celý den o své pravdě a váš názor je vlastně vůbec nezajímá. Přijměte zodpovědnost pouze sami za sebe.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
6.2.2017 = 18/9 pondělí

Láska je klíčovým faktorem pro spokojený život. Tvořte kolem sebe v životě, co vás učiní šťastnými s láskou k sobě i druhým. Realizujte se tvůrčím způsobem, vytvořit něco nového, začít plánovat nové začátky, projekt, protože je nyní důležité ukončit vše, co nefunguje, co vás omezuje a tlačí do kouta a blokuje váš potenciál, vaše touhy a nadšení pro správnou věc.

Zaměřte se zítra na jeden plán, nápad, cíl. Zvažte moudře všechna pro i proti. Rozhodujte s rozvahou a s nadhledem, pokud byste se nechali unést emocemi, nemusela by to být správná volba. 

Zvedněte si sebevědomí třeba tím, že si zajdete ke kadeřnici/ k holiči, do posilovny, na kosmetiku, koupíte si něco hezkého na sebe, zkrátka začněte něco dělat pro sebe a svůj dobrý vnitřní pocit. Pokud by na vaši změnu měl někdo sarkastické poznámky, mluví z něj závist a taktika, jak vám zkazit náladu a radost. Tak si nenechte otrávit den, budou to někteří zkoušet.

Vnímejte stále své myšlenky, pocity a intuitivně jednejte. Mohou lidé zkoušet vaši citlivost, vaše hranice, kde jste schopni dovolit jim zajít a narušovat vám váš život a vnitřní klid a brát vaši sílu. Přijímejte zodpovědnost pouze sami za sebe a nikoliv za druhé. Mohli byste se díky tomu snadno zítra vyčerpat. Raději si na konci dne dopřejte relax, odpočinek nebo masáž. Věnujte se svým dětem, rodině nebo lidem, se kterými se cítíte moc dobře a jste stejně naladěni.

Energii a čas, který máte, směřujte do svých snů a cílů, jedině tak budete úspěšní a druzí nebudou moci zneužívat přes taktiku a manipulaci vaši dobrotu. 

Nesnažte se bojovat proti vlastnímu přesvědčení, zda děláte správně či ne. Možná si uvědomíte, že někteří lidé už do vašeho života nepatří a je třeba udělat prostor pro nové, kteří vidí vaši výjimečnost, kde můžete zazářit, společně plánovat a tvořit. A také jedná každý sám za sebe, druhé nezneužívá a nemá potřebu své břemena házet na ostatní. Ale staví se ke všemu zodpovědně a jednají čestně a s úctou a důvěrou k druhým. Nemají potřebu lhát, škodit a omezovat svými činy druhé.

Zdravotně je Luna celý den v Blíženci - ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém). Hlídejte si krevní tlak, zažívací ústrojí a hlavně oblast vylučování. Může se objevit alergické reakce, ekzémy, migrény, nespavost. Je třeba se odpoutat emočně od myšlenek, aby tělo mohlo načerpat energii na další den. Opatrnost na úrazovost končetin a hlavy. Vydýchávat chování lidí i situace, které vás tíží na hrudi.

Snažte se dorovnat ženskou energii. Může převládat více mužské energie a tím můžete být více aktivní a do všeho dávat neustále rozum. Neuškodí vám zpomalení a naslouchání také intuice pro vnitřní rovnováhu. 

https://youtu.be/daGUUdxS68g

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
7.2.2017 = 19/10/1 úterý

Zítra se mohou zvednout rozbouřené hladiny emocí, které doposud byly potlačovány. Nebyly zpracované, vydýchané a neustále zatěžují vaši mysl natolik, že zapomínáte žít a radovat se ze života a z pouhého bytí. 

Věřím, že mnoho z vás již naslouchá své intuici a empaticky dokážou vnímat pocity i jednání druhých, a tak je nic, jen tak nerozhodí a nemá šanci vyprovokovat. Naučte se díky nacítění moudře analyzovat a zvažovat každou myšlenku i slova, kterých byste mohli posléze litovat. Vnímat zodpovědně své jednání. Bude to nyní vyžadovat hodně síly a odvahy se postavit vlastním stínům či strachům a nebát se vstoupit do nových, neprobádaných míst své duše. Mějte se rádi takoví, jací jste a svůj strach i obavy přijměte za své a nebojujte s nimi, ale s láskou vše obejměte svou vizualizací a preměňte na světlo. 

Snažte se myslet pozitivně, věřte v sami sebe a nevzdávejte své sny, touhy, cíle kvůli nezdaru nebo nepochopení. Jděte s vírou a nadějí vstříc novým příležitostem a věřte, že pouze s láskou a důvěrou v sebe dokážete i nemožné. Žádné hranice nejsou. Ty si vytváříte svými vzorci myšlení a díky přesvědčení, která jste převzali za své. Bez tmy by nebylo světlo. Vše má vždy dvě strany, jak mince. Jedno bez druhého nemohou být, protože podstatou je udržet ve všem rovnováhu.

Někdy je čas provést změny a odpoutat se od všeho, co vám brání ve vašem duchovním růstu. Uvědomte si, co vám stojí ve štěstí. Je to někdo jiný nebo si štěstí blokujete sami? Svým pochybováním, nedůvěrou v sebe a sebelítostí. Hledejte v sobě pocit nebo myšlenku, která vás tady a teď přivede do stavu štěstí. Nehledejte štěstí v druhých, ale v sobě. Je to o vašich pocitech a myšlenky nechte plout, jako mráčky na nebi volně bez potřeby vše za každou cenu hodnotit. Můžete si tím blokovat to krásné, co přichází. Jen to ještě nevidíte, protože se utápíte v emocích minulosti, ale zapomínáte být v přítomném okamžiku, vnímat to světýlko naděje a neochvějné víry, která po vás žádá, abyste opět našli své vnitřní světlo v sobě, kde je tolik lásky, soucitu, síly vše zvládnout a být šťastní, úspěšní, milováni. Proč? Protože začnete v první řadě milovat sami sebe, jako jedinečnou a výjimečnou bytost, která nemá na zemi kopii. 

Jste originální a sví. Buďte takoví ve všem. Nebuďte kopií druhých, nesnažte se být nebo žít podle představ druhých. Nesnažte se nikomu zavděčit a plnit sny druhých - rodičů, partnera, dětí, přátel, atd. Tvořte svou osobitostí a zazáříte, protože budete sví.

Zdravotně se Luna přesouvá po 8 hodině z Blížence do Raka. Alergické reakce - ekzémy, alergie, přecitlivělost na kosmetiku či jídlo. Nespavost, bolesti hlavy, krevní tlak, srdce. Nehody a úrazy díky zbrklosti a zaslepenosti.
Blíženci - Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry.
Rak - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
8.2.2017 = 20/2 středa

Naši moudří Mistři říkají: "Proč si kladeš před sebe v životě překážky? Proč se neodpoutáš od nefunkčního? Proč si vědomě ubližuješ?"

Každý z vás dostal do vínku mnoho darů, dostal mnoho času objevit svůj vlastní potenciál. Každý z vás může žít plnohodnotný život plný lásky a porozumění.

Kdyby si každý hleděl svého a více se zajímal každý o své myšlenky, pocity, uvědomil by si, proč se mu dané skutečnosti, situace dějí. V čem má na sobě zapracovat a změnit tak svůj život k lepšímu. Jít vstříc svému osudu a žít, prožívat, radovat se z pouhého bytí.

Ale, co většina dělá? Hledá chybu, vinu v druhém a čeká na změnu od všech, ale naposled od sebe. Omyl. Hledejte všechny odpovědi v sobě. Ponořte se do hlubin své duše a vnímejte sami sebe. Nechte promluvit své vnitřní dítě, které pláče nebo není spokojené a proč? Vaše vědomí se neprobudilo a čeká na znamení od vás. Vnitřní dítě potřebuje obejmout, pohladit, obklopit se láskou, vírou a důvěrou, že je o něj postaráno s tím nejlepším vědomím i svědomím.

Duše touží po lásce, štěstí, radosti. Projevit se ve své největší síle. Kdysi mi archanděl Michael říkal: "Některé věci nemůžeš ještě spatřit, neboť Tvé tělo by sílu energie neustálo a ublížilo by Ti to. Vše přijde v pravý čas, věř."

Daná záře a energie je naše vnitřní síla, kterou pomalu otevíráme, vibračně se posouváme a můžeme pohlédnout dál, než dříve. Vidět hlubší smysl všeho dění v širších souvislostech. Vidět i to, co pouhým okem nelze spatřit. 

Pečujte o sebe, své fyzické tělo s láskou a úctou, ale nezapomínejte pečovat o svou duši, neboť jste duchovní bytosti ve fyzickém těle. 

Jsem vděčná, když vidím kolik duší se probouzí a vzájemně se podporují. Pracují na společném plánu pozvednout vibrace celého lidstva i planety Země a pracují společně na zrušení již nefunkčních zažitých vzorců, které již nejsou nikomu přínosné. S pokorou a vděčností jsem toho procesu součástí. 

Važte si každý sám sebe. Vždyť jste úžasní a všichni zde moc důležití. Mohu vám pomoci najít svou cestu, svou vnitřní sílu. Věřte v sebe, mějte plány, malé i velké cíle a nevzdávejte se svých snů. Nikdy není pozdě si vše splnit a zhmotnit. Otevřete svá srdce lásce. Milujte sebe, protože tak svou láskou a touto nejčistší energií prosvětlíte svým vnitřním světlem vše, kde vstoupíte. 

Zdravotně je celý den v Raku - žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost. Energie Raka je o mateřské bezpodmínečné lásce. O péči, která nic nežádá, jen dává s láskou svým dětem, které pak díky tomu rostou ve schopné a milující jedince, které opět svou lásku a péči předají svým dětem. Neustálý koloběh. Zpracujte emoce a lásku ke své mamince. Poděkuje, odpusťte, omluvte se a pošlete ji lásku. Každá předává svým dětem vše to nejlepší, co ji naučili její rodiče a život v tom nejlepším vědomí a svědomí. Každý se z chyb učí. Nehodnoťte, nesuďte, každá duše dostává neustále šanci k uvědomění a k nápravě svých životních předsudků s nepravd, kterým uvěřila s důvěrou k druhým, protože nebyla natolik silná, aby věřila pouze sama sobě a svým pocitům a intuici.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
9.2.2017 = 21/3 čtvrtek

Ta hlava. Máte také pocit, že se nedokážete zorientovat ve stávající situaci? Že už je toho na vás moc? 

Hlavně vnitřně nebojujte sami se sebou a do ničeho se nehrňte po hlavě, může vás ovlivňovat zaslepenost, protože nevidíte všechny souvislosti. Mějte pevně v rukou svůj život. Snažte se udržet nadhled nad věcí a neidealizujte si nic. Je důležité nepodlehnout emocím, které přicházejí. Uškodili byste tím, pouze sami sobě. Nehledejte ve všem logiku. Naslouchejte a vnímejte přes svou intuici. Komunikujte sebevědomě, s úctou a pokorou. Můžete být něčím i originální a udělat změnu v účesu, v oblečení i chování. Buďte sami sebou bez předsudků, co na to druzí.

Zamyslete se, co vám daná situace přináší. Proč přišla. Co jste si měli uvědomit. Co máte v sobě překonat. Čeho se bojíte nebo se snažíte oddalovat. Blíží se úplněk 11.2.2017, což je ukončení určité situace, oblasti apod.

Máte se zamyslet, zda jste skutečně šťastní. Zda si plníte své sny. Zda máte rodinu, děti, po kterých jste toužili. Zda máte vzdělání a práci, která váš život naplňuje a obohacuje. Zda jste dosáhli úspěchů v pracovní oblasti. Co vás trápí na srdci. Nebo je také možné, že uvažujete, zda pečujete o sebe a své tělo natolik správně, aby mohlo být dostatečně silné a zdravé.

Snažte se být v souladu se svými pocity, vnímejte se. Napište si, co se vám honí hlavou, co vás tíží. Naučte se komunikovat se svou duší i tělem, abyste byli v rovnováze. Nepodceňujte svou sílu, protože jedině vy sami dokážete svůj vlastní život stabilizovat a svou energii nasměrovat přesně tam, kde si přejete a čemu věříte. Vaše duše je moudrá a snaží se vás neustále vést. Vždyť už jste zažili mnohé a dokážete se poučit z životních zkušeností natolik, abyste znovu dané situace zažívat nemuseli. Pokud se vám něco neustále vrací, nedošlo k uvědomění si, proč se tak děje. V klidu zkuste při meditaci rozjímat a vnímejte v čem se cítíte šťastní a v čem v roli oběti.

Zdravotně se Luna přesouvá před 11 hodinou z Raka do Lva. Nepřetěžovat mysl a energii směřovat pozitivním směrem. Mění se způsob myšlení, pohledu na život. Můžete měnit stravovací návyky. Otevírejte svá srdce lásce. Harmonizujte srdeční čakru. Tento rok je o lásce k sobě i druhým. Komunikovat, vnímat, souznit s láskou, úctou a pochopením sebe i druhých. Pokud vás bolí hlava - energii směrujte z hlavy do srdce pro uvolnění napětí.
Rak - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost.
Lev - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
10.2.2017 = 13/4 Pátek

Den před úplňkem doporučuji opatrnost, větší ostražitost, aby se nestal zbytečně úraz, nehoda nebo jste se emočně nezamotali do záležitostí kolem citů a lásky. 

Cítíte tu změnu? Vše, co je nefunkční může konečně odejít, aby umožnilo otevřít nové možnosti, nové cesty. Dokončujte započaté a sliby. Zvažujte moudře svá slova a další kroky. 

Pouze vy sami držíte své štěstí v rukou. Záleží, zda příležitosti, které přicházejí využijete ve svůj prospěch nebo promarníte dané možnosti. 

Hlavně zkuste v klidu zpomalit a uvědomit si, kdo jste a co si přejete. Budou vás energie zkoušet tlačit rychle něco dořešit, což se můžete díky tomu dostat do zbytečných nepříjemností nebo do role, která se vám vůbec nebude líbit, protože nebudete moci být sami sebou a budete se kvůli tomu cítit nesví. 

Hlídejte si, ať nejste zaslepení, věřte svým pocitům, své empatii. Mohou někteří zkoušet vás dostat do podřízené role, takže se nedejte a nenechte si vzít svou sílu. Držte si od takových citových vyděračů odstup. 

Láska a vztahy budou procházet zkouškou přes ego, manipulaci. Zda si dostatečně již vážíte sami sebe a ukážete všem svou vnitřní sílu, odvahu a nezlomnou vnitřní jistotu, že víte, co chcete a jdete si pevně za svým cílem, abyste dosáhli úspěchů a uznání od druhých, protože už znáte svou vlastní hodnotu.

Mnoho z vás může procházet určitým učením, školením, posunem duchovní zralosti, rozvíjením uměleckých sklonů, ale i manuální zručnosti. Jen sami víte, kde sahají vaše vlastní schopnosti, a v čem jste hluboce přesvědčeni, aby vás okolní dění ničím nemohlo vyvést z míry. 

Nebo budete náležitě připraveni s rozvahou vážit své myšlenky i činy a s nadhledem reagovat, bez pocitu souzení či kritiky. Budete hledat ve všem to pozitivní a lepší, než mít potřebu hledat chyby a problémy. Jen byste se zbytečně rozčílili, což by jste ve výsledku ublížili přeci jen sami sobě. 

Zdravotně je Luna celý den ve Lvu - srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls. Můžou se projevit komplikace spojené s genetikou rodu. Také pročistit játra a ledviny, což jsou pocity nenávisti, zášti, viny, zlosti, která je spojená se vztahy a s láskou k druhým. Naučte se odpouštět a omlouvat. Tím ukážete svůj charakter, úctu i pokoru k druhým.

Zkuste si vyčistit mysl od zbytečných negativních myšlenek. Čím více nad něčím přemýšlíte, tím více energie do stavu dění dáváte. Proto je důležité myslet pozitivně, v opačném případě blokujete energii, která jen situaci zhoršuje a komplikuje. Pustíte v mysli, uvolníte energii.

Mluvte o tom, co si přejete a co vám dává pocit jistot a bezpečí a co je vašemu srdci blízké. Bez potřeby vnucovat své názory a přání druhým, pokud s danými myšlenkami nesouzní. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
11.2.2017 = 14/5 Sobota

Úplněk ve Lvu v 1:32 hodin

Kreativitě, tvoření a plození se nyní meze nekladou. Rozvíjejte své umělecké nadání. Malujte, zpívejte, pište, vyrábějte. Bude se dařit intelektuálně i manuálně, pokud budete vše tvořit s rozvahou, jistotou, zapojíte do toho intuici a půjdete vstříc svému štěstí a cílům. Tvořte s jasnou vizí a o svých představách a plánech mluvte, s radostí plánujte a při prvním nezdaru se hlavně nevzdávejte. Žádný učený ještě z nebe nespadl. Každý se chybami a opakováním neustále učíte a zdokonalujete. Důležité je mít jasné vize či sny a jít si pevně za nimi. Věřte si a nepochybujte o sobě. Možná někomu přijde příležitost konečně ukázat své nadání, schopnosti a zazáří.

Jednejte pouze v souladu se svou duší. S nikým nebojujte, do ničeho nejděte po hlavě a zaslepeni, ať se nespálíte. Nastavte si řád a pravidla, přes které nepůjdete. Vnímejte svůj vnitřní hlas, svou duši, protože nyní se můžete lépe s ní spojit a komunikovat. Klidně meditujte a posouvejte své vědomí. Vyčistěte mysl od všeho negativního, nefunkčního, zastaralé vzorce chování i přesvědčení, které vás blokují na cestě za vašimi sny, plány i touhami. 

Ve vztazích se mohou řešit děti jejich budoucnost nebo plánovat potomka, po kterém společně toužíte. Nebo příchod člena rodiny, který vnesl světlo a radost do nových začátků . Ujasňovat si, kterým směrem dají partneři spolu energii. Mohou dokončovat společné plány a vize kolem možnosti bydlení. Ale i představu a touhu po cestování nebo plánování dovolené.

Zdravotně se Luna přesouvá před 15 hodinou ze Lva do Panny. Hlídejte si zažívací ústrojí, které reaguje na vaše pocity a vnitřní spokojenost. Proto minimalizovat stresy a nedorozumění. Využijte svého charisma a vášně a nechte se hýčkat, ale také pečujte o lidi, které milujete. Jen s nikým nemanipulujte přes lásku a sex. Držte se svých zásad a určitých morálních hodnot. Nepropadejte negativním myšlenkám. Jednejte a myslete pozitivně a hlavně s láskou k sobě. Vnímejte, co vás tíží na srdci. Zda dáváte i přijímáte, aby energie byly v rovnováze. Co nechcete vidět, slyšet a strávit nebo přijmout, jako skutečnost a raději klamete sami sebe a žijete v iluzi, místo žití tady a teď ve skutečné realitě. 
Lev - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls.
Panna - Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
12.2.2017 = 15/6 neděle

Opečovávejte se s láskou a dbejte na své zdraví a hlavně na zažívání. Nekritizujte, nesuďte sebe, ani druhé. Zkuste se chvíli zastavit a dopřát si odpočinek. Lidé, kteří v životě mají správně nastavené hodnoty a řád, budou dnešek prožívat plně s radostí. Ti, které v životě provází chaos a chybí životní pravidla, se mají díky životním zkouškám naučit hledat jistoty a stabilitu v sobě. Realita je odrazem vaši vnitřní rovnováhy. 

Dnešní den se nesnažte hledat ve všem logiku, ale odpověď hledejte přes svou intuici. Nemusíte vidět všechny souvislosti, proč se vám vše děje a tím zaujmete chybné přesvědčení a nasměrujete se na špatnou cestu, protože nenasloucháte vnitřním pocitům, které vás neustále vedou správným směrem. 

Jde o to, že když jste v sobě vnitřně zakotveni, věříte sami sobě a své vnímavosti, empatii, nacítění a necháte se s důvěrou vést bez důvodu couvat či stagnovat, váš život se v souladu vyvíjí. Občas potřebujete spojení se svým​ středem najít a navést, jakou cestou opět najdete sami sebe a svou vnitřní sílu a rovnováhu. Proto zde jsem a ráda vám ukážu, že jste úžasné bytosti a máte v sobě neomezený zdroj energie a síly, kterou můžete využít ve svůj prospěch a štěstí. Díky tomu budou šťastní i lidé kolem vás. 

Zkuste se zamyslet, zastavit a podívat se, zda se v něčem cítíte obětí, což jednáte na úkor svého štěstí. Je to tím, že nedokážete zanalyzovat, co je pro váš život správné, a že kdybyste byli sami sebou, že zůstanete sami, ale to je chybné přesvědčení. Obklopovali byste se lidmi, kteří by naopak vás milovali upřímně přesně takoví, jací jste.

Uvědomte si, že nikdy nejste sami. Jste neustále ve spojení s andělem strážným, s průvodci a mnoho světelných láskyplných bytostí čeká na váš signál a prosbu o nasměrování. Pokud máte obavu, že by vás za tento názor někdo odsoudil, omyl. Odejdou jen z vašeho života lidé, kteří vnímají pravdu jinak a přitáhnete k sobě úžasné lidi, kteří smýšlí stejně a věří ve stejné věci, jako vy.

Obklopeni těmito lidmi si budete najednou připadat, jako v nebi. Budou vám věřit, budou vás podporovat, budete se vzájemně doplňovat i povzbuzovat. Vaše duše bude šťastná, protože ji umožníte další duchovní růst. Vzájemně totiž jeden druhého posouvá a společně tvoříte záměr, který je přínosný pro všechny zúčastněné. 

V takové společnosti se nemusíte bát, že jeden zneužije druhého, že vás odsoudí. Naopak vám ukáží to světlo, které nyní nevidíte sami a navedou vás opět na cestu vnitřní víry a dodají sílu a naději. Vidí ve vás potenciál, skryté možnosti, které se teprve otevírají a rozvíjejí. 

Zdravotně je Luna celý den v Panně - slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši. Zpracujte nestrávené životní situace. Uvědomte si, co nechcete vidět a slyšet. Hledejte přes lásku a úctu rovnováhu ve vztazích. Jedině tak najdete zpět svou vnitřní klid a jistotu sami v sobě.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
13.2.2017 = 16/7 Pondělí

Komunikujte sebevědomě a s pocitem sebejistoty projevit svůj vlastní názor. Chce se po vás změna, neustupovat druhým, neopakovat chyby z minulosti a osvobodit se od starých myšlenek a situací, které již nejsou pro vás přínosné.

Nejednejte impulsivně, vždyť už jste dostatečně moudří a víte, že se vyplatí rozmyslet strategicky své další myšlenky i činy a nenechat se unéstemocemi. Intuice je tu pro váš prospěch, tak vnímejte signály, které k vám přichází a opakují se, není to náhoda.

Je důležité vědět, čeho chcete v životě dosáhnout a naučit se rozhodovat a jednat. Věřit svému vnitřnímu potenciálu, nenechat se zlomit, zneužít druhými. Pokud nejste spokojeni a šťastni v situacích, které prožíváte, najděte v sobě sílu a odvahu se od toho odpoutat, abyste si zbytečně nemuseli sáhnout na dno svých sil. 

Je těžké občas mít nadhled nad děním, pokud jste v nich emočně zainteresováni a jedině sebeláska a pud sebezáchovy, což je také část vašeho ega, vám může pomoci se zdravě naštvat a ukončit toto sebetrýznění, které máte z důvodu toho, že čekáte nebo doufáte, že se situace nebo člověk, kterého se to týká změní. Každý člověk má totiž svobodnou vůli sám rozhodnout, zda přijme či odmítne životní výzvu. Zda přijme životní roli, která se po něm žádá či bude dál žít ve svém přesvědčení, která již nesouzní s vámi. Změňte se vy, jedině tak spustíte proces proměny vaši nynější reality. 

Vědomě se rozhodněte pro šťastný a spokojený život, který bude v souladu s vašimi vnitřními pocity, tak abyste cítili lásku a klid v duši.

Zdravotně se Luna přesouvá před 22 hodinou z Panny do Váhy.
Posilujte imunitní systém, vyčistěte trávicí ústrojí. Žijte vědomě, v radosti a ne pod tlakem a v křeči. Odpusťte vše nefunkční, co vás omezuje a nabourává pravidla, řád a rovnováhu. Nepřehlížejte signály a sebemenší náznaky přes své smyslové orgány. Vztahy by měli být více o radosti, pohlazení, vnímání jeden druhého a zbytečně se neprovokovat, nedráždit a hledat rovnováhu, toleranci, vzájemnou důvěru, lásku a úctu.
Panna - Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši.
Váhy - Ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka, insulin, glukagon.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
14.2.2017 = 17/8 úterý

Černá Luna se přesouvá v 1:34 hodin ze Štíra do Střelce a zdrží se do začátku listopadu 2017. Zjistěte si, v jakém znamení máte právě vy Černou Lunu. 

Překonejte strach z cestování a užijte si dobrodružství, prožívejte zážitky. Můžete naplánovat stěhování a vytvořit si stabilní domov, kde se budete ze svých cest s radostí vracet. Přijímejte změny s radostí a pokorou. Užívejte života. Neomezujte svou mysl a buďte otevření svým přáním. Plňte si své sny. Dělejte pro sebe to nejlepší. Přijímejte se se vším všudy a chovejte k sobě lásku i úctu. 

Uvědomte si svou vnitřní moudrost a začněte studovat, splňte si sny v oblasti vzdělání. Naučíte se akceptovat názory druhých díky rozšířenému pohledu na život. Naučíte se být chápaví a necháte druhé svobodně se rozhodnout, v co věří a co je pro ně správné. Budete se snažit s každým domluvit a dokázat žít v lásce a toleranci. Budujete ve svém životě stabilitu, plánujete svůj život podle svých představ, abyste se cítili v bezpečí a nikým nebo ničím ohroženi. Zpracujte si vztah k financím, abyste se cítili volní.

Na zítřek mne pořád lítá v hlavě věta: "Každý strůjcem svého štěstí."

Nějak jsem si nezvykla na slavení svatého Valentýna, který původně nepatří do tradic naši země a mimo to není státní svátek, takže je dobré prožít den bez zbytečných emočních výlevů.

Zítřejší den je o komunikaci a empatii. Vnímejte své potřeby, ale i potřeby druhých. Jednejte sebevědomě, dokončujte zodpovědně své povinnosti, závazky. Projevte své emoce, prožívejte naplno, vášnivě, ale nemanipulujte. Dejte energii směrem, který vám umožní se pevně odrazit a vybudovat - vytvořit něco smysluplného, krásného s láskou. Tento svátek zamilovaných je spíše o pudech, chtíči dle energií. Muži by měli projevit konečně své city a dát najevo lásku a něhu.

Zdravotně je Luna celý den ve Váhách - ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka, insulin, glukagon. Pokud vás zlobí ledviny nebo močové ústrojí - jsou to nezpracované vztahy na emoční úrovni. Žíly jsou spojené s nedostatkem radosti a životem v křeči, pod neustálým tlakem. Kůže je projev sebelásky, touhy po pozornosti, opečovávání. Slinivka odráží lásku k životu. Nedostatek dávání a přijímání lásky a spokojenosti. Naučit se vidět v lidech to hezké a radovat se z maličkostí. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
15.2.2017 = 18/9 středa

Udělali jste nějaké unáhlené rozhodnutí? Máte pocit, že váš život se vám vymyká z rukou? Pociťujete vnitřní konflikt ohledně toho, co je správné, a co není?

Důležité je, jak jste vnitřně nastaveni. Jak si věříte a jednáte dle svých přesvědčení. Mějte se rádi, važte si sami sebe, vnímejte své pocity i myšlenky. Pracujte na sebelásce a sebedůvěře.

Jednejte s láskou tak, abyste cítili, že děláte vše v tom nejlepším vědomí i svědomí. Pak i lidé kolem vás se budou cítit spokojeni a šťastni. Máte tvořit, pořád se učit, něco smysluplného plánovat a jít dál vstříc svým snům a vizím.

Dnes můžete využít intuici, empatii a svůj smysl pro pořádek a pravidla. Jste totiž zodpovědní pouze sami za sebe, tak bych se nedivila, kdybyste už konečně nedávali energii druhým na úkor sebe. 

Zamyslete se, zda děláte práci, ve které se cítíte šťastní nebo uděláte teď konečně krok ke změně a začněte studovat a splnit si své touhy, kde vás vede vaše duše. Neříkám, že to bude snadné, ale o to více si budete vážit sami sebe a s pokorou a trpělivostí budete vděční za to, čeho jste svým úsilím dosáhli. Někdy se zkrátka začít musí a proč ne právě dnes.

Dnes opět převažuje mužská energie, o to více máme věnovat čas své ženské energii. Máte hlavně hýčkat své tělo, které potřebuje vaši pozornost, pokud jej zanedbáváte. Projevte svou jemnost, zranitelnost, ohleduplnost. Naučte se být sami se sebou celiství, nic by vám chybět nemělo a vychutnávejte si čas, který můžete věnovat pouze sobě. Pokud nedokážete být sami je něco špatně. 

Zvažujte moudře dnes každé slovo a dělejte to v čem jste sebejistí, abyste se nerozhodili a nenarušili vnitřní sebedůvěru zkoušením něčeho úplně nového a nebyli zklamaní, že se na poprvé něco nezdařilo. Nebudete zklamaní, pokud nebudete v dané situaci nic očekávat, jen budete přijímat, že vše je, jak má být v naprostém pořádku, i když nechápete všechny souvislosti. Opusťte vše, co je nefunkční a co vám bere moc energie. 

Zdravotně je Luna celý den ve Vahách, což jsem rozepisovala v prognóze 14.2.2017, tak si prognózu přečtěte. Je tam i téma spojené s Černou Lunou ve Střelci, které budete všichni víceméně řešit dle zpracování daných témat. Citlivé orgány dle postavení Luny - Ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka, insulin, glukagon. Buďte dnes odhodlaní jít vstříc svému štěstí. Zasloužíte si žít v radosti, spokojenosti, v lásce i hojnosti.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
16.2.2017 = 19/10/1 čtvrtek

Naučte se rozhodovat a jednat beze strachu, s láskou a důvěrou v sebe. Vnímejte své pocity a rozlišujte díky nacítění, kdo jaké má s vámi úmysly. 

Přes emocionální zkoušky se můžete posunout dál. Máte zanalyzovat všechny možnosti, v čem je a není rovnováha, v čem se cítíte chápání i nepochopeni, v čem vás druzí podporují a jsou oporou nebo naopak, v čem vám zraňují a sabotují vaše sny a touhy. Neboť máte v sobě zakódované určité přesvědčení, které jim spouští vůči vám buď pozitivní nebo negativní reakce. 

Pouštějte si k tělu jen lidi, kterým skutečně věříte. Koho neznáte dobře je dobré zjistit jeho úmysly a držet si emoční odstup, dokud neucítíte, že vám nemůže narušit vaši vybudovanou stabilitu a klid. Ono samozřejmě se časem stává, že lidi, které delší dobu znáte, věříte jim vás najednou zraní nebo zklamou vaši důvěru. Ale pouze na vás záleží, zda jim to odpustíte, zda jim to zase dovolíte nebo již ztratí to nejcennější, co mezi vámi bylo a to přátelství a důvěru. 

Uvědomte si, že v prvním případě je to jejich vina, v druhém už vaše, neboť jste jim to vědomě dovolili zopakovat a znovu vás mohli emočně zranit. Takže je dobré přehodnotit nastavené mantinely, co jste schopni tolerovat, co jste ochotni a do jaké míry odpustit a co již nejste ochotni od druhých snášet, neboť si vážíte sami sebe a máte se rádi a nedovolíte nikomu, aby vám ubližovali a zraňovali. Mějte úctu k sobě.

Zamyslete se, jak to měli vaši rodiče ve vztahu. Zda se dokázali sebevědomě projevit, emočně podporovat, dávat si vzájemně lásku i oporu nebo mezi sebou sváděli emoční boje, kdo z koho. Neopakujte jejich chyby, vzorce chování a změňte svá přesvědčení, co je pro vás správné a v čem se cítíte výjimeční, šťastní, a plný důvěry. 

Je čas ukázat se v tom nejlepším světlem a svých strachů a stínů se nebojte. Jen díky nim si uvědomujete světlo a krásu života kolem vás. Bez nich byste nedokázali ocenit to pozitivní, co prožíváte, protože byste neznali opak. Uvědomte si, že své štěstí máte pouze ve svých rukou a neslevujte ze svých hodnot, ze svých nároků, co je pro vás láska a štěstí. Protože, pokud víte, co chcete - vesmír vám to pošle se vším všudy, aby jste se skutečně žili plnohodnotný život. 

Nenechte se zlomit pochybami či vnitřním pokušitelem, který vás zkouší zahnat někde zpět. Jděte vstříc tomu, co má smysl. Zaměřte se zítra jedním směrem a do toho dávejte naplno energii. Energie jsou vyvážené a tak můžete den prožít v klidu a harmonii, pokud budete umět správně emočně reagovat díky naslouchání své intuice.

Zdravotně se Luna přesouvá před 8 hodinou z Váhy do Štíra. Hlídejte si krevní tlak, srdce a vše spojeno s krví. Alergické reakce, ekzémy, možné bolesti hlavy, emoční rozhozenost - přecitlivělost. Myslete na své zdraví a klidně si dopřejte masáž, bazén, posilovnu, kosmetiku, lehčí stravu, pitní režim. 
Váhy - Ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka, insulin, glukagon.
Štír - Pohlavní orgány, konečník, anus, močová trubice, pohlavní žlázy, vaječníky, prostata, stydká kost, geny.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
17.2.2017 = 20/2 pátek

Slyšíte hlas své duše? Snaží se vás povzbudit a nasměrovat. Dokonce vám dodat sílu i odvahu ukázat ze sebe to nejlepší. 

Nepochybujte o sobě a nenechte se zlomit pochybnostmi, co by kdyby, možná se to změní, ještě to zkusím. Saturn s Plutem ukazují na to, že nemáte urputně dávat energii někde, odkud se vám již nevrací. Máte se obrnit a stát si konečně za svým vnitřním postojem. Držet si emoční odstup od lidí, kteří nesouzní s vašimi cíli a sny do budoucna. Už nemlčte, věřte si a jděte za svým štěstím, pokud nejste v situaci, kde přijímáte, co dáváte. Je nutná rovnováha. Větší odhodlaní pro změnu ucítíte od soboty. Tak si vše v klidu ujasněte.

Nasloucháte tedy duši nebo pochybujete o pocitech, myšlenkách, které přichází? Pokud čtete tyto řádky jděte vytrvale za svým životním štěstím a nebojte se být výjimeční. Protože vy si přejete žít krásný a šťastný život, mít se rádi a vážit si sami sebe. Znáte hodnotu svého života a času, který je nejcennější, co zde máte. Žádná vteřina se nikdy neopakuje. Je pouze tady a teď.

Sexualita, vášeň, chtíč, vztahy teď prochází zkouškami. Zda si ženy váží svého těla, nenechají se využívat. Zda muži ocení ženu a její krásu a oddanost. Zda jste na prvním místě pro partnera nebo jen náhražka či záplata na ego. Zda se cítíte sami a nepochopení ve vztahu nebo zda vám partner naslouchá, vycítí, že vás něco trápí a je ohleduplný. 

Zdravotně je Luna celý den ve Štíru - pohlavní orgány, konečník, anus, močová trubice, pohlavní žlázy, vaječníky, prostata, stydká kost, geny. Opatrně na možné prochladnutí. Hlídejte si krevní tlak. Emoční přecitlivělost. Zvýšená úrazovost nebo nehodovost kvůli zbrklosti a neuváženosti. Nedávejte energii ani čas myšlenkám a pocitům, které ve vás vyvolávají negativní rozpoložení. S láskou k sobě buďte silní a svou sílu a moc využijte ke svému prospěchu i na pomoc druhým. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
18.2.2017 = 21/3 Sobota

Vaše vnitřní pocity mohou svádět boj z důvodu toho, že nemáte dané životní zásady, řád a nedržíte svůj život pevně ve svých rukou. Uvědomit si hranice, co jste ochotni tolerovat a co už narušuje vaše vnitřní jistoty. 

Dávejte energii moudře zítra jedním směrem, můžete využít své mentální schopnosti pro vzdělávání, kurzy, školení, samostudium, četbu. Posun duše, která touží se obohatit, tvořit, radovat se a postavit se všem výzvám. 

Duše touží se pokochat kulturním zážitkem - hudba, tanec, divadlo, kino, ples, návštěva výstavy umění, koncertu. Ale i sami doma psát básně, knihu, hrát na hudební nástroje, zpívat, tančit, zkrátka se radovat. 

Můžete plánovat stěhování, dělat rekonstrukce nebo zajet na výlet či dovolenou za sluníčkem. Také zvažovat studium a splnit si své sny. Ujasnit si, v co věříte - hlavně věřte sami sobě a nepochybujte o sobě. Nenechte se zlomit manipulací druhých, kteří cítí vaši nejistotu a nedůvěru v sebe. Pracujte na sebedůvěře a sebejistotách.

Někteří budou relaxovat v bazénu, u maséra, při sportovních aktivitách, závodech, které vás naplňují. Dopřejte si i kosmetiku, dobré a zdravé jídlo. 

S láskou k sobě si máte udělat zítra čas také na odpočinek, zklidnění, relaxaci, meditaci, abyste nepřetížili své fyzické možnosti. Aby den byl vyvážený. Nedívejte se na to, co si o tom budou myslet druzí, je to váš život. Vnímejte svou intuicí a empatií vnitřní signály, které vám umožní plánovat, být tvůrčí a včas vás zpomalit, abyste se cítili dobře.

Zdravotně se Luna přesouvá před 20 hodinou ze Štíra do Střelce. Citlivé orgány dle postavení Luny:
Štír - Pohlavní orgány, konečník, anus, močová trubice, pohlavní žlázy, vaječníky, prostata, stydká kost, geny.
Střelec - Játra, stehenní kost, křížová kost, kostrč, kyčelní svalstvo, kyčelní kloub, bederní obratel, bederní svalstvo.

Snažte se vážit sami sebe, hýčkejte se, udržujte si vnitřní klid a nenakládejte si zodpovědnost za druhé. Dělejte vše, v čem se cítíte šťastní a výjimeční. Nikomu se zítra nepřizpůsobujte z důvodu toho, že nemáte svůj čas věnovat druhým na úkor sebe a svého štěstí.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
19.2.2017 = 22/4 Neděle

Zkuste zazářit. Věřte si a sebevědomě běžte za svým štěstím. Vnímejte svou intuici, teď jste blíže své duši. Nesnažte se umlčet svůj vnitřní hlas, snaží se vás vědomě probudit.

Nelpěte na minulosti, na starých dogmatech či přesvědčeních, které vás spíše omezují či blokují v posunu dál. Jste vyzváni svou duší budovat jistoty a stabilitu v sobě, díky čemu budete silnější azvládnete se díky tomu sami postavit všemu, co přichází beze strachu ze změn, které přicházejí.

Doufám, že jste v sobotu pocítili změny, neboť to byl přelomový den, kdy Slunce se přesunulo z Vodnáře do Ryb. Již nemáte potlačovat své vnitřní schopnosti. Ale ukázat ze sebe to nejlepší a myslet pozitivně. Podvědomě víte, co máte zpracovat a čeho se bojíte. Přijměte své strachy a nebojujte s nimi. Odpoutejte se od všech nezdravých závislostí. Jste dostatečně silní, abyste to zvládli, jinak byste nečetli tyto řádky.

Neidealizujte si nic a nikoho, snažte se stát pevně nohami na zemi v dané realitě a nežijte v iluzi a sebeklamu. Snažte se vše dokončovat v souladu s pravidly a zodpovědností sami za své myšlenky i činy, protože nikdo změnu za vás neučiní. Dávejte energii pouze smysluplně tam, kde se vám vynaložené úsilí vrátí. 

Už nemáte nic povrchně řešit, nebýt v podřízené, ustrašené roli, ale díky vnímavosti zvážit moudře všechny možnosti do hloubky. Držet si odstup od unáhlených rozhodnutí, kde nejste emočně v souladu sami se sebou a nedokážete mít dostatečný nadhled, abyste se zbytečně nedostali do komplikované situace, která by vás potrápila nebo otrávila náladu. 

Zdravotně je Luna celý den ve Střelci - Játra, stehenní kost, křížová kost, kostrč, kyčelní svalstvo, kyčelní kloub, bederní obratel, bederní svalstvo. Zbavte se hněvu, nenávisti, závisti, zloby. Nenabourávejte nikomu klid, bezpečí a zázemí. Jednejte sami za sebe a nepřebírejte zodpovědnost za druhé a nenakládejte si na sebe více, než je zdrávo. Mějte zdravé hranice, které neohrozí vaše zdraví, štěstí, ani spokojenost. Snažte se udržet rovnováhu a více se uzemnit, abyste více nesnili, než skutečně žili v přítomném okamžiku. Hlídejte si možné alergické reakce kůže - ekzémy, alergie. Hýčkejte své tělo masáží, kosmetikou, sportem, zdravou výživou. Opatrnost na zranění hlavy - otřes, končetin a hlavně oblast páteře - pánevní a křížová oblast, abyste neuklouzli a neporanili se. Dbejte pozornosti i na silnicích. 

Bezpečnost, pravidla a jistoty jsou zítra zásadní.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
20.2.2017 = 14/5 Pondělí

Uvědomíte si, že už nechcete trpět, že už nebudete mlčet, že chcete být sami sebou bez přetvářek a svobodně se vyjádřit. Zjistíte, že jen pouze vy sami můžete přetnout tyto stavy bezmoci nebo možných depresivních stavů či situací, že jste již dostatečně silní a věříte v sebe, že vás nic nezlomí od změny jít dál a necouvnout. 

Konečně uvolníte ze sebe všechny nahromaděné,potlačované emoce, které jste v sobě drželi z obavy a ze strachu, že zůstanete sami a nepochopení. Jenže nyní víte, že kdo vás netoleruje, nechápe a nemá rád se vším všudy, není důvod se již pro takového člověka trápit, obětovat a odepírat si radost ze života. A věnovat mu s neustálou vírou, že se změní váš čas a energii, neboť již není vás hoden.

Naopak začnete vnímat svou intuici, která vás neustále vede, napovídá, směruje, abyste se odhodlali být sami sebou. Abyste pracovali na svém sebevědomí, které vám druzí jejich názory a pravdou pošlapali a nabourali vnitřní jistoty strachem, co když fakt mají pravdu. Oslabili tímto vaši citlivost, vnímavost, která vás bránila a tím jste byli zranitelní, neboť jste zpochybnili sami sebe, svou vnitřní víru a svá přesvědčení na základě předsudků, co když ten druhý má pravdu. Přitom vaše tělo jasně vysílá signály, zda jdete v souladu s duší nebo proti ni. A buď se v dané situaci cítíte dobře a šťastní nebo vás daný stav či situace rozhodí.

Je důležité si od takových manipulativních lidí, kteří přes emoce zneužívají vaši dobrotu udržovat odstup a přes svou empatii nacítit jejich pravé úmysly. Máte právo svobodného projevu, vyjádřit svůj názor beze strachu z kritiky, odsouzení a nepochopení. Jedině tak můžete ukázat svou vnitřní sílu a odvahu, která se ve vás skrývá. Budete si díky tomu více vážit sebe a více věřit ve vaši výjimečnost a cítit se užiteční, uznávání a milováni. Proč? Protože již budete v prostředí, které vás přijímá bez podmínek a ještě máte jejich podporu a úctu. Zjistíte, že jste konečně přijali za svůj život zodpovědnost a s plným vědomím a svědomím sami řídíte svůj život a svobodně sami rozhodujete kudy povedou vaše další kroky životem. 

No to bude krásné uvědomění a propojení se sebeláskou a sebedůvěrou, kterou budete vědomě tvořit pak v úterý. 

Zdravotně je Luna celý den ve Střelci - játra, stehenní kost, křížová kost, kostrč, kyčelní svalstvo, kyčelní kloub, bederní obratel, bederní svalstvo. Zbavte se veškeré negativní energie, pocitů, myšlenek. Nenechte se stáhnout slabšími jedinci, kteří nedokáží být sami sebou. Zodpovědně pouze sami za sebe dokončujte. Opatrnost na prochladnutí a možné úrazy díky emočního neklidu ve vás. Zkuste se zklidnit a najít svůj vnitřní zdroj nekonečné síly světla a lásky ve vás. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
21.2.2017 = 15/6 úterý

Vědomě tvořte svůj život, tak abyste se cítili šťastní, spokojení a naučili se být sami se sebou celiství a nemuseli být v područí a obětí někoho, kdo se vám snaží namluvit, že bez něj šťastní a spokojení nemůžete být. Pracujte na sebelásce a sebedůvěře. Důležité je vážit si sami sebe a nezpochybňovat své myšlenky i názory. 

Uvědomíte si díky vnitřnímu ztišení své pocity, které vás ovlivňují pozitivně a které naopak vás odvádějí z cesty vaši duše. Jistoty, klid a bezpečí najdete v sobě tím, že budete naslouchat své intuici a empatii. Přeci nemusí vše dávat logiku. Občas přichází vnuknutí, které vás nabádá něco spontánního udělat a tvořit či plodit nové věci skrze své otevřené srdce jednat v souladu s láskou a vědomému prožívání přítomného okamžiku.

Energie jsou nakloněné sebevědomému jednání, vyjádření svých pocitů bez zábran, vnímání zpětných reakcí, chápání, soucítění i porozumění druhých. Budete toužit být první, něčím originální, ukázat svou sílu i odvahu. Můžete se konečně odhodlat být nápomocni či užiteční druhým s tím, že se již dokážete náležitě ohodnotit a máte již nastavené správné hodnoty a pravidla, díky kterým nedovolíte, aby druzí nabourali a neúctou k vám zneužili vaši dobroty a čestného jednání. 

Nedělejte nic v čem se v sobě necítíte vnitřně pevní, abyste si nenarušili pevnou půdu pod nohami. Nesnažte se vše analyzovat rozumem, ale naciťujte skrze všechny vaše smysly. Opatrní buďte ve finančních záležitostech a nepůjčujte s dobrou vírou, že vy byste ty peníze vrátili, tak proč by vám je neměla dotyčná osoba vrátit. Ale právě vám může přijít zkouška spojená s penězi. Uvědomte si také, jaký máte vztah k penězům, jak o nich smýšlíte. Zda na nich lpíte, zda máte hojnost nebo strádáte. Zda dokážete šetřit nebo jste marnotratní. Nenechte se nikým obrat o majetek a o životní úspory.

Vztahům nyní chybí řád a pravidla, které by vzájemně oba respektovali a nenabouráváli si jistoty a zázemí. Je důležité si nastavit zdravé hranice, kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám s láskou a úctou k sobě. Nejen brát, ale i dávat. Ne, že jeden si užívá, druhý nemůže a pouze čeká, až se vrátí partner/ka a povykládá mu/ji zážitky. Každý z vás touží být první a být ti výjimeční a jedineční. Brání s úctou, láskou, důvěrou a respektem. Nechcete být na listině čekajících, až se rozvede, až se rozejde, až si pořeší minulost a své bolístky na váš úkor. Nechcete být druzí a jen chvilkovým potěšením. Chcete lásku se vším všudy. Kde vzájemně spolu budete tvořit váš život ke spokojenosti všem, plodit děti, ale i nové nápady a plány ve společném soužití. Nechcete žít ve strachu, že nebudete první, uznávání a upřednostňování. Pak byste si kolem sebe že strachu vytvořili ochranný štít, aby vás nikdo nezranil a úplně byste se uzavřeli lásce v sobě a potlačili byste vnitřní sílu být sami sebou.

Zdravotně se Luna přesouvá po 8 hodině ze Střelce do Kozoroha. Myslete pozitivně, nenechte se stáhnout pocity beznaděje. 
Střelec - Játra, stehenní kost, křížová kost, kostrč, kyčelní svalstvo, kyčelní kloub, bederní obratel, bederní svalstvo.
Kozoroh - Kolena, klouby, páteř a páteřní svalstvo, čéška, kosti, šlachy a vazivo, kůže, vlasy, slezina, orgán rovnováhy.
Nenechte se nikým dostat na kolena. Nenechte si narušit rovnováhu. Zasloužíte si péči, lásku, něhu, ohleduplnost. Být milováni a hýčkáni. Nemusíte se spokojit s málem. Žádejte více beze strachu, že je to moc. Nic, co by vás vnitřně učinilo šťastnými není moc. Máte plné právo žádat více bez pocitu studu nebo že vás někdo odsoudí. Je to váš život a vy nejlépe víte, co je pro vás nejlepší.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
22.2.2017 = 16/7 středa

Dnes bude hodně přecitlivělých a netrpělivých lidí. Jako by vám intuice, vnitřní hlas našeptával. Snaží se vás neustále povzbudit a nasměrovat ke změně, abyste začali v první řadě myslet na sebe, vnímali své pocity a cítili se skutečně šťastní a nebyli ti druzí a v podřízené roli. Což je nezbytné pracovat na sebelásce. Neočekávat lásku od druhých, protože přijde zklamání, ale první ji najít v sobě. Každý ji v sobě má, ale často ji lidé hledají všude kolem, u druhých a zapomněli, že vše mají uvnitř sebe. Škoda, že toto se ve školách neučí. Ale je jasné, že by bylo pak tolik silných jedinců, že by nemohli vládnout manipulátoři.

Nemáte opakovat chyby z minulosti a konečně se z nich poučit. Zvažujte moudře svá rozhodnutí, protože se vám lidé mohou pokusit narušit životní jistoty, emočně rozhodit a budou zkoušet vaši vnitřní sebejistotu a sebedůvěru. Pokud máte ve své blízkosti člověka na něčem nezdravém závislého, je to volání duše o pomoc, lásku, péči. Nedokáže zpracovat své emoce, možná se bojí svěřit, že ho druzí poníží, zesměšní, odsoudí. Takovému člověku chybí radost ze života, cítí, že selhal, neví si rady a nemá v rodině, hlavně v rodičích oporu a povzbuzení. Naopak výhrůžky, pokud nepřestane, že jej vyhodí, vydědí. Kde se ztratil soucit, láska, obětavost, ochota pomoci a naslouchat bez pocitu soudit a kritizovat?

Problém není v dítěti, které takto emočně se utápí. Nemocní jsou rodiče, kteří své myšlenky, pocity, emoce neřeší, potlačují a přenáší z rodu dál na své potomky. Jejich emoční bloky mohou spustil u dítěte agresi, závislosti, neklid atd. Je důležité přijmout zodpovědnost sami za sebe a své myšlenky i činy. Každý dělá chyby, ale málokdo si je připustí. Většinou to raději hodí na druhé, aby se cítili lépe a pocit viny ulpí na druhém, že za to může. Přitom bylo pouze dané přesvědčení, kdo za to může vnuceno a díky nedůvěře v sebe a nižšímu sebevědomí přijměte toto přesvědčení za svou pravdu, i když je to lež, ve kterou jste pouze začali věřit. 

Zkuste se zamyslet, jaké přesvědčení jste převzali od svých rodičů, sourozenců, lidí kolem vás za své a nyní vás tato přesvědčení omezují v životě a nemůžete být sami sebou a necítíte se šťastní a spokojení. Do neděle byste měli si hodně uvědomit. Něco pro vás již nefunkčního ukončit a začít znovu k vaši spokojenosti a hlavně díky lásky k sobě najdete sílu a odvahu postavit se životním výzvám.

Opatrně na konfrontace s nějakou ženou dnes . Zamyslete se nad vztahy se všemi ženami ve vašem životě. Kde bojuje ego s láskou. Strach si uvědomit, že bojem nikdy nezvítězíte. Obava, jak se na mne budou dívat, když se budu mít rád/a. Staré vzorce, již nefunkční. Život je o kompromisem, úctě, respektu. Vždy se vše dá řešit v klidu a v souladu se všemi zúčastněnými, aby nikdo nebyl v podřízené roli, v roli oběti a v pocitu utlačování a manipulace.

Zdravotně je Luna celý den v Kozorohu. Nenechte se nikým a ničím dostat na kolena. S pokorou a vděčností přijímejte v životě vše, co přichází. Učí vás to zodpovědnosti a převzít svůj život konečně do vlastních rukou s láskou a úctou k sobě. Nenechte si vzít svou důstojnost a hrdost. Naciťujte, prožívejte, buďte empatičtí. Posilujte imunitní systém a vyhýbejte se stresujícím situacím. 
Kozoroh - kolena, klouby, páteř a páteřní svalstvo, čéška, kosti, šlachy a vazivo, kůže, vlasy, slezina, orgán rovnováhy.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
23.2.2017 = 17/8 čtvrtek

Zítra jednejte s pokorou. Což je dobré jednat skromně, nesobecky a s respektem k druhým. On totiž den svádí k tomu, aby se někteří lidé povyšovali, naparovali a měli pocit, že snědli všechnu moudrost světa a ani vás ke slovu nepustí. Takže to bude nádherná zkouška v komunikaci, pro pád ega. Někdy je dobré mít velké sny a vize, ale je správné být pevně nohami na zemi a nebýt zaslepeni ve svých představách, které vás pouze omezují prožívat přítomný okamžik naplno. 

Samozřejmě, že někteří emočně bouchnou, už toho budou mít dost, ale proč? Protože nenaslouchají svému vnitřnímu hlasu a intuici a jdou celou dobu proti sobě. Proti svým zásadám a přesvědčením. Je důležité prožívat, vnímat, naslouchat, dát prostor druhým k sebevyjádření bez nátlaku a pocitu manipulace. 

Můžete se zítra projevit originálním způsobem, protože jste natolik moudří a pokorní, že využijete svou intuici, sílu k prospěchu a díky tomu můžete získat úspěch, uznání druhých. 

Hlídejte si zítra finanční toky, možné investice a zkoušky důvěry s lidmi, se kterými nemáte dořešenou finanční situaci. Často se lidí díky důvěřivosti a naivitě spálí v domnění, že ten druhý je poctivý a není schopen zrady a pak jsou v šoku, když z kamaráda je padouch, který jen zneužil vaši dobroty. Podpořit, vyslechnout, ale ne sponzorovat. Jinak dostanete od života lekci. Je mnoho lidí, co půjčí jen tak na ruku, bez žádné dohody písemně sepsané a pak se diví, že se nemohou vymotat z komplikovaných situací. 

Ženy zítra nebudou zbytečně dráždit muže, neboť ti prochází určitou zkouškou a nemuseli by to emočně ustát a mohli by vůči vám nepřiměřeně zareagovat. Uvědomte si, co jsem již dříve v prognózách psala, že letos prochází uvědoměním muži a o to více je nutná spolupráce žen, aby došlo k rovnováze. Chce to hodně síly a odvahy vše ustát přes emoce. Zvažovat moudře, jakým způsobem muži určité informace předáte, aby pochopil skutečný význam toho, co mu vlastně chcete říci. Často berou danou radu, jako výtku, kritiku, ač jste to vůbec drahé ženy neměly v úmyslu. 

Zdravotně se Luna přesouvá po 18 hodině z Kozoroha do Vodnáře. Nenechte se opět dostat na kolena, nepřebírejte za druhé zodpovědnost, nenechte si sáhnout na vaše slabiny - každý je má. Nesvěřujte se lidem, kterým nemůžete důvěřovat. Zneužili by vaši upřímnosti. Nestresujte se a zkuste myslet hlavně pozitivně, protože nic není tak horké, jak na první pohled vždy vypadá.
Kozoroh - Kolena, klouby, páteř a páteřní svalstvo, čéška, kosti, šlachy a vazivo, kůže, vlasy, slezina, orgán rovnováhy.
Vodnář - Lýtka, kotníky, holenní kost, achilovka, bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
24.2.2017 = 18/9 pátek

Zamyslete se nad vztahy. Jak to máte s partnerem, s dětmi, s kolegy v práci a ostatními lidmi, kteří vás životem provází. 

Zda společně žijete a jednáte spolu v souladu, vnímáte jeden druhého, dodáváte si jistoty, tvoříte s láskou, podporujete se a společně daný vztah neustále něčím obohacujete. 

Nebo naopak společně se nesnášíte, děláte si naschváli, ignorujete pocity své i druhých, agresivně narušujete vnitřní klid a stabilitu, nejednáte čestně a s láskou, nepodporujete se emocionálně, ani materiálně, ničím se neobohacujete, spíše si hážete klacky pod nohy, jste vzájemně vyčerpaní a otrávení.

Dnešní den je skutečně o lásce, pokoře, úctě, vzájemné opoře, společné tvořivosti, vnímání jeden druhého, budovat společně život tak, abyste se cítili šťastní a spokojení. Pracujete na společné důvěře a víře. Společně pracujete na rovnováze ve vztahu. Nemáte zapotřebí nikomu vnucovat váš postoj a sami se svými přesvědčeními vnitřně nebojujete. Nemáte potřebu útočit, soupeřit, kritizovat a obviňovat, protože víte, že tímto směrem ubližujete opět pouze sami sobě a obíráte se o energii a čas. Víte, že vše jde řešit v klidu a vzájemně se doplňujete a učíte se od sebe. Uvědomujete si, že život máte pevně v rukou a přebíráte za svůj život plnou zodpovědnost. 

Je třeba ukončit vše, kde není láska, soucit, pochopení a kde přebíráte zodpovědnost za druhé. Je důležité zapracovat na sebelásce, sebevědomí a neopakovat opět chyby z minulosti, které vás zkouší. Zda již vnímáte všechny souvislosti, zda energii dáváte smysluplně správný směrem a dokončujete a jdete pomalu, ale jistě dál a necouváte řešení situací, které vás tíží.

Nenechte se vyvést z míry a buďte pevní ve svých přesvědčení. Můžete dnes využít pomalejší tempo, protože při nepřiměřené aktivitě budete velice rychle vyčerpaní a oslabíte i imunitní systém. 

Můžete jít na různé přednášky, kde společně budete tvořit pozitivní záměr. Meditace, masáže, kurz tvoření něčeho - vyrábět, malovat, zpívat, tancovat. Pohyb, péče o tělo i duši. Pečovat o sebe i přes vhodnou kosmetiku a stravu a něco dobrého si uvařit. Zajít si ke kadeřnici, na kosmetiku. Dopřát si odměnu po náročném týdnu. 

https://www.youtube.com/watch?v=-nrIM6LfAGs&t=321s

Neprochladnout, nepodceňovat počasí. Hlídat si krevní tlak, zdravotní záležitosti kolem posilování imunity a doplnění potřebných vitamínů a minerálů do těla. Nechat si třeba přes odběry krve zjistit, co tělu chybí. Proč je unavené. Můžou se projevit zdravotní oblasti, které jsou spojené s genetikou rodu. Vnímejte, od koho přebíráte z rodu zdravotní indispozice. Našlapujte opatrně, abyste cítili pevnou půdu pod nohami. Myslete pozitivně a dejte si jasné vize, záměry, čeho chcete dosáhnout. I kdyby vás zdravotní stav zastavil, je dobré si uvědomit, že jste měli zpomalit a více vnímat, co se děje a zamyslet se, zda jdete správnou cestou. 
Zdravotně je Luna celý den ve Vodnáři - Lýtka, kotníky, holenní kost, achilovka, bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
25.2.2017 = 19/10/1 sobota

Vnímejte své pocity i reakce druhých. Je důležité nacítit všemi smysly. Můžou vás lidé rozhodit a emočně zkoušet otrávit den, proto zkuste si nic nebrat osobně a uvědomte si, že se snaží svým jednáním upozornit na své nezpracované emoce a strachy.

Nenechte se díky naslouchání intuice stáhnout dolů s nimi a nepřijímejte jejich vzorce chování za své. Přijměte je i s jejich nedostatky, aby mohli najít v sobě sílu a odvahu být sami sebou bez výčitek, pocitů křivdy či odsouzení.

Buďte oporou a snažte se hledat kompromisy, touhu společně vnímat, chápat, podporovat se. Tak můžete postupně docílit rovnováhy. Bez útoku, manipulace. S vírou a důvěrou v sebe i druhé, se kterými sdílíte svůj život.

Přijměte sebe a své stíny, strachy, že jsou vaši součástí. Díky tomu, že s nimi nebudete bojovat, budete silnější a projevíte svou sílu, své vnitřní světlo - zazáříte. Buďte sami sebou a uvědomte si, zda se v situaci tady a teď cítíte šťastní. Co nebo kdo vám brání v pocitu cítit štěstí. Definujte si význam, co pro vás znamená štěstí.

Dávejte energii do svých vizí a snů a ne do toho, čeho se bojíte. Pracujte na svém sebevědomí a sebepřijetí. Mnoho z vás nedokáže vyjádřit pocity, neboť má obavu že sebevyjádření. Lidé, kteří vás skutečně milují vás přijmou se vším, bez podmínek. Ti ostatní, jakmile si tyto témata zpracujete, odejdou z vašeho života.

Zdravotně je Luna celý den ve Vodnáři - Lýtka, kotníky, holenní kost, achilovka, bérce, svalstvo předloktí, hormony štítné žlázy. Můžete mít pocit, že být sami sebou, jste velmi zranitelní, a že budete snadnou kořistí k tomu, aby vás druzí dostali na kolena. Ale pokud si budete věřit a mít se rádi, nedovolíte druhým, aby vás do této situace dostali.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
26.2.2017 = 20/2 neděle

Merkur po půlnoci vstoupil do Ryb. 
Novoluní v Rybách v 15:58 hodin.

Vnímejte dnešní emoce, intuici, instinkty. Co se snaží vyjít na povrch, co touží po pozornosti. O čem sníte? Máte živé sny či vize? Můžete být dnes velmi přecitlivělí, představivost jede na plný obrátky. Nebuďte vztahovační, nenalhávejte si něco. Nežijte v domněnkách a určitých představách, které vás vzdalují od skutečné reality. Je důležité rozvíjet své smysly. Myslet pozitivně. Analyzujte vše, co přichází. Mysl pomáhá srdci pochopit příchozí emoce, pouze ego se snaží zasahovat do výsledku, aby náhodou neztratilo svou pozici síly a moci. Ale uvědomte si, že jste výjimeční už jen tím, že jste a právě proto, jací jste. Bez pocitů se podceňovat, soudit, kritizovat. 

Vnímání vztahů - já a ten druhý. Zda se vzájemně doplňujete, posouváte, učíte. Zda je energie dávání a přijímání vyvážená. Zda cítíte lásku, něhu, soucit, pocit sounáležitosti. Důležité je dávat najevo své pocity, myšlenky, vyjádřit se. Neuzavírat se do sebe před druhými z důvodu pocitu, že vás nechápou. Pokuste se říci, co pro vás druhý znamená, pohladit, obejmout. Toužíte cítit dotyky a blízkost. Pokud neřeknete, co si přejete, můžete pak prožívat zklamání, neboť očekáváte, že druhý snad čte vaše myšlenky a musí přeci vědět, co potřebujete a co cítíte, co vám chybí. Pak se stává, že tyto pocity hledáte v náručí jiných a zničíte vztah díky tomu, že jste se nedokázali vyjádřit. Přeci jsme dostali dar řeči a komunikace, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, komplikacím, neboť se ztratila schopnost telepatického myšlení u lidí, což se časem změní.

Toto období je úžasné na prohloubení a rozvíjení mimosmyslových schopností. Práce na duchovním rozvoji, meditace. Uvědomíte si, jak jste neustále obklopeni pomocníky a nikdy nejste sami. Žádejte světelné bytosti o jejich vedení, podporu. Pročištění od všeho negativního, nefunkčního, nežádoucího, omezujícího, abyste mohli být sami sebou v celé své podstatě a celistvosti. Aby vše, co již není pro váš duchovní růst přínosné, bylo nahrazeno světlem, láskou, vírou, důvěrou, štěstím, emočním uvědoměním si svého vyššího Já.

Nehledejte v ničem logiku, přijměte vše, tak jak je, tady a teď. Naučte se odpouštět a přijmout plnou odpovědnost za sebe. Udělejte si dnes den pro sebe aspoň chvíli klidu k rozjímání, naslouchejte sobě, tvořte vše s láskou k sobě. Vůbec do ničeho se netlačte na sílu a s pocitem, že jdete proti svému přesvědčení.

Pusťte si hudbu, buďte kreativní, malujte, pište. Vše ke svému pocitu radosti. Naslouchejte svému vnitřnímu dítěti po čem touží a buďte hraví a pracujte na své neochvějné víře. 

Zdravotně se Luna přesouvá před půl jedné ráno z Vodnáře do Ryb - chodidla, prsty u nohou, podvěsek mozkový, šišinka mozková, endorfin, melatonin.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
27.2.2017 = 21/3 pondělí

Energie dne má být rovnoměrně rozdělena. Zaměřit se na podstatné věci zodpovědně.

Držte svůj život pevně v rukou a nedovolte, aby vás někdo nebo něco dostalo do vnitřního konfliktu se svým přesvědčením, co je správné, co je v souladu s pravidly, zákony, s vnitřní vírou ve vás.

Využijte svou moudrost, intuici, empatii, protože podvědomě vnímáte, co máte dělat, jak se zachovat, aniž byste se cítili pod emočním tlakem druhých, kteří zkouší narušit vaše jistoty a odrazují vás od vlastní víry, síly, lásky a naděje.

Máte štěstí ve svých rukou, takže se nebojte být sami sebou a být originální. Důvěřujte svému vnitřnímu vedení. Držte si odstup od lidí, kteří chtějí ovládat a mít kontrolu nad druhými, protože sami nemají kontrolu nad svým vlastním životem a žijí v sebeklamu, neumí být sami se sebou šťastní a mají pocit, že druzí jim berou štěstí a sílu.

Dnešní den je vhodný na vzdělávání, duchovní rozvoj, pozitivní směřování myšlenek smysluplně s plným vědomím a svědomím.

Kdo nemá správně nastavené životní hodnoty, může pociťovat chaos, emoční zmatek. Je důležité se zastavit, zanalyzovat své myšlenky i pocity a nastavit řád, se kterým budete v souladu. Necítit se obětí něčeho, někoho, popř. systému. Být odpovědný za své jednání.

Zdravotně je Luna celý den v Rybách - Chodidla, prsty u nohou, podvěsek mozkový, šišinka mozková, endorfin, melatonin. Udržet si dobrou náladu. Stůjte pevně nohami na zemi. Vnímejte své tělo a nevyčerpávejte se. Můžete mít sklony k přetěžování organismu, k workoholismu, což může vést ke stavu vyhoření. Masáže, meditace, hýčkáni těla i ducha.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
 
28.2.2017 = 22/4 úterý

Zítra opatrně na přehnanou důvěřivost vůči druhým. Budou zkoušet nabourat vaše vnitřní jistoty. Zda jste stále ochotní se podřídit nebo už se dokážete bránit a udělat změnu - věřit si, být silní, odvážní a prosadit se.

Zamyslete se, zda jste dosáhli úspěchů a snů. Pokud ne, uvědomte si, zda nelpíte na něčem, co vás omezuje a brzdí v posunu dál. Můžete mít tendenci couvat ze strachu, že zůstanete sami a nepochopení. Ale přitom spíše nechápete sami sebe a nenasloucháte svým pocitům a dáváte energii špatným směrem.

Dokončujte započaté, dodržujte sliby, závazky. Některé věci vám zítra hlava nemusí pobrat, ale podvědomě tušíte, proč se tak děje a co si idealizujete a v čem nestojíte na zemi, čemu chybí pevné základy.

Ženy zamyslete se nad vztahy s muži ve vašich životech. Zda jste šťastné, zda se neobětujete pro někoho, kdo to neocení. Zamyslete se, zda se kvůli něčeho vnitřně netrestáte, neobviňujete. Zda cítíte jistoty, zázemí, klid. Pracujte na svém sebevědomí a nelpěte na někom, kdo pro vás nemá slova pochopení a neustále hledá chybu ve vás. Je to výzva k probuzení a prosazení. Jste jedinečné a dostatečně silné věřit v sebe a své sny.

Zdravotně se Luna přesouvá před šestou hodinou z Ryb do Berana - Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev. Nepodceňujte počasí, může dojít k prochladnutí. Lidé závislí na omamných látkách mohou zítra podlehnout. Ztrácí sílu a moc nad svým životem a chybí jim radost. Potřebují cítit, že jsou užiteční a nemít pocity selhání a viny za chyby, které udělali. Mají se poučit a jít dál vstříc dalším možnostem. Hlídejte si oblast hlavy, srdce i játra, ledviny. Neutápět se v tom, co nefunguje a začít budovat nové začátky, odkud se můžete odrazit a jít za svým štěstím.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa