Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prognózy BŘEZEN 2017

4. 3. 2017

Prognózy BŘEZEN:

https://www.facebook.com/pg/VnitrniRovnovahaVykladKaretKarmalogieShamballa1024/photos/?tab=album&album_id=782706045162579

1.3.2017 = 14/5 středa

Dnes opatrnost na zaslepenost a důvěřivost vůči druhým, kteří zkouší, zda jednáte ještě impulsivně nebo rozvážně s moudrostí.

Máte si uvědomit, co chcete a čemu věříte. Nejít do ničeho po hlavě, ale ani necouvat, spíše se snažit strategicky promyslet pár kroků dopředu, abyste pak nebyli zklamaní z unáhleného rozhodnutí, které spíše narušilo vaše jistoty a dostávají vás dookamžitého řešení, kde se můžete cítít pod tlakem, jako oběť situace.

Na vaši straně jsou schopnosti, které jste dostali do vínku při svém zrození, kde vládlo Slunce. Každé znamení má své silné stránky. Nepodceňujte se a ukažte ze sebe to nejlepší. Přijměte i své slabé stránky, jsou vaši součástí. Jedině tak jste jedineční. Nemusíte s nikým soupeřit, nikomu nic dokazovat, jen být sami sebou.

Nenechte se stáhnout ve vztazích trvdohlavostí, umanutostí mít něco hned teď a just. V lásce se na nátlak a manipulaci slovem chci nehraje. Lidé jednají spíše pudově, přes vášeň, impulsivnost a mohou díky tomu vyžadovat změnu, dohadovat se. Nemají trpělivost čekat a to je jejich slabinou. Je nutné dodržovat určitý řád, respekt. Umožnit druhému jeho osobní prostor, volnost, aby jej vztah nedusil, netlačil někde, kde se necítí dobře. 

Mluvte spolu, plánujte společnou budoucnost. Ptejte se, po čem touží partner, co si přeje, v čem se cítí šťastný, ale i vy si předem sedněte a uvědomte si kam směřujete, v čem vidíte štěstí a zda si plníte společně své sny nebo si naopak nedáváte pocit jistoty a bezpečí, což cítíte, že nevíte od čeho se odrazit, protože chybí pevné základy na změnu. Zítra Vám více Venuše - láska pomůže společně tvořit a soucítit jeden s druhým, tak si dnes nehažte klacky pod nohy.

Zdravotně je Luna celý den v Beranu - hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev. Nenechte si zvednout tlak. Mám od včerejška opačný problém - tlak nízký a točí se mi svět, ale je to genetikou rodu. Lidé s nižším tlakem se dožívají vysokého věku. Nedovolte, aby vám druzí hnuli žlučí, nenabourali vztahové záležitosti. Zvažte každé slovo i myšlenku. Díky panovačnosti můžete přehlédnout důležité signály, informace, které vám někdo sděluje. Myslete pozitivně a zkuste na chvíli při meditaci vypnout mysl a jen, tak být a vnímat bez pocitu vše neustále hodnotit. Ucítíte pak tu úlevu, která vás drží v něčem, kde se už nemusíte cítit šťastní. Radujete se z toho, že jste tady a teď.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

2.3.2017 = 15/6 čtvrtek

Je velmi důležité být sami sebou a vnímat rytmus svého těla. Být v souladu se signály - pocity, myšlenkami, intuicí, které touží, abyste byli vnímavější vůči sobě a s láskou k sobě přistupovali. Někteří lidé se snaží potlačit vaši osobnost, vaši moudrost, vaši citlivost a zkouší vám vymluvit vaše názory, sny i touhy. Ale jen vy sami nejlépe víte, co vás učiní šťastnými a v čem se cítíte spokojení. 

Oni si časem všichni uvědomí, že jsou jedineční, že nemusí jeden s druhým soupeřit, že jim to naopak bere sílu. Že každý zde přišel sám za sebe a žít svůj život dle svých představ v souladu se svým přesvědčením. Že nemusíte nikomu nic dokazovat, s nikým o nic bojovat, ani soupeřit. Jakmile budete v souladu se sebou, budete celiství a vše kolem bude odrazem vaši vnitřní rovnováhy.

Dokonce je zbytečné se přít - hádat, kdo má pravdu. Každý je na jiné úrovni vědomí a každý vidí pravdu ze svého úhlu pohledu, který může být omezený, zkreslený na základě přijetí svých vzorců rodu, přijetí přesvědčení rodičů, sourozenců a lidí, které potká během života ve školce, škole, v práci, mezi přáteli. Ve výsledku může být pravda zcela jiná, neboť žijete v určité iluzi, ale je to otázka vnitřní víry, v co věříte a o čem jste přesvědčení, že je správné dle určitého morálního úsudku. 

Důležité se nenechat vtáhnout a dostat do patové situace, ve které byste se cítili, že jste se proti své vůli obětovali na úkor svého života i štěstí. Buďte pány nad svým životem a nenechte si vzít vaši sílu jedinečnosti. Všichni jsme si rovni. Nezáleží na vzdělání, ale moudrosti duše i ducha.

Je moudré jít za svými sny, být aktivní, ale nelpět na něčem, co již dříve vám uškodilo nebo omezilo vaši vnitřní tvořivost. Poučte se a buďte sami se sebou trpěliví. Podstatné je tvořit s láskou, radostí, která pak přináší hojnost a spokojenost. Tzn. pomáhat - pracovat, ale vážit si sebe a mít nastavené správně hodnoty, abyste se cítili uznávaní, docenění. 

Znát svou cenu, abyste pak místo radosti se vnitřně nekritizovali, nesoudili a nestresovali, že jste zase něco nezvládli - jen jste šli sami proti sobě, což je důležité si uvědomit. Více pracovat na sebevědomí, sebejistotách, sebelásce, sebedůvěře. Buďte originální a jednejte zde sami za sebe bez pocitu soudit, kritizovat sebe i druhé. 

Komunikujte rozvážně, sebejistě, s láskou a úctou k sobě i druhým. Buďte tolerantní, mějte respekt vůči názoru druhých. Nemusíte souhlasit, ale nemějte potřebu přesvědčovat o své pravdě. Každý si k tomu musí dojít sám svým svobodným rozhodnutím, že chce, touží, cítí, vnímá, vidí to, jako správnou cestu a pravdu v jeho životě. Jedině tak může dosáhnout své vnitřní vyrovnanosti a síly být sám sebou a žít a prožívat zodpovědně svůj život tady a teď.

Zvažujte moudře každé slovo, myšlenku, činy. Myšlenka i slovo má velkou sílu a moc, proto je třeba zvážit všechny důsledky svého jednání. Kdo nedokáže vypnout tok myšlenek, ztišit svou mysl i tělo může pociťovat psychické vyčerpání. Naučte se už kvůli lásce k sobě rozhodovat v souladu se svými pocity. Tělo je úžasné, že stále vysílá signály a křičí na nás, zda zpomalit nebo naopak být aktivní. Teď je vhodné nebýt do ničeho hrrr, nejít do ničeho po hlavě nebo z důvodu lpění a strachu se odpoutat a uvíznout v nevyhovujícím. Máte jít pomalu, jistě dál. Vstříc všem výzvám, odhodlaně a s vírou, že vše je v naprostém pořádku a vše je, jak má být, protože nevidíte všechny souvislosti, proč se určité situace dějí a co je pravou podstatu toho všeho. Našlapujte odhodlaně a s odstupem od lidí, kteří zkouší vám mluvit do vašeho života, aniž by věděli, co si přejete a vnímali, jak jste úžasní.

Zdravotně se Luna přesouvá před devátou hodinou z Berana do Býka. Citlivé orgány:
Beran - Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev.
Býk - Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

3.3.2017 = 16/7 pátek

Představte si, že svůj celý život držíte v dlaních, jako kouli energie a pouze vy sami rozhodnete, kdo, co, nebo jak ovlivní vaši energii životní události, které prožíváte během života. Hrajete svou životní roli a každý den je příležitost, jak ukázat svou pravou tvář bez masky, beze strachu s přijetí.

Rozhodnete se vědomě být šťastní. Nebudete se obviňovat za nic, co bylo a již nelze změnit. Poučte se z dané zkušenosti. Poděkujte za dané uvědomění. Odpusťte sobě i druhým, abyste nemuseli dále zůstávat v energii oběti. Zaměřte se na společnost lidí, kde se budete cítit uznávaní, kde můžete být sami sebou. Kde můžete čerpat inspiraci i motivaci do dalších dnů. Věřte si a nepodceňujte se.

Naučte se vytvářet si svůj životní prostor pro klidné rozjímání a nalezení vnitřní rovnováhy, kde se lépe spojité se svým vyšším Já a naučíte se utišit mysl pro vyrovnanost a rozlišení svých pocitů, co je pro vás správné, v čem se cítíte šťastní a spokojení.

Nesnažte se s někým srovnávat a hledat na sobě chyby. Každý je originál a nikdo zde není v pozici konkurence. Jsme si rovni. Všichni jsme propojeni. Ukažte druhým svou výjimečnost. Že jste tady a teď a zazáříte tím, co nejlépe umíte ku prospěchu sobě i druhým. Neboť víte, že vše, co dáváte se vrací, proto zodpovědně jednáte v zájmu dobra. Nelpěte na tom, že moudrý člověk se pozná dle vzdělání. Často malé dítě je moudřejší, než dospělý člověk. 

Duše se zde přichází učit a zpracovat nepochopené, emočně prožít a uvědomit si svou celistvost. Přes komunikaci, emoční prožitky, své všechny smysly vstřebává zážitky. Během života duše dostává do hlavy tolik iluzí, dogmat, chybných přesvědčení a je z toho velmi zmatená a často dlouho hledá opět cestu ke své vnitřní pravdě, k probuzení toho, co se již za vtělení naučila a že má věřit hlavně sobě. 

Má se s láskou k sobě naučit vědomě rozhodovat, aniž by řešila, jak by se rozhodl někdo jiný, protože, co pro jednoho je správné, pro druhého nemusí být. Vyjadřovat se bez pocitu, co na to řeknou druzí, protože oni za vás život nežijí a nerozhodují o vašich snech, touhách, štěstí. Pokud dáte na druhé proti svému vlastnímu přesvědčení, oni s danými pocity a myšlenkami pak nemusí žít, ale vy ano. Takže nemají právo vás soudit, kritizovat či vinit. Buďte sami sebou bez výčitek a lpění se někomu zavděčit z lásky. Láska je totiž bez podmínek a předsudků.

Zdravotně je Luna celý den v Býku - Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

4.3.2017= 17/8 sobota

Nastává změna ve vnímání partnerství, vzájemného porozumění a souznění. Zda společně dáváte energii stejným směrem za účelem splnění si vašich společných snů a přání. Vytvoření rodinného prostředí v bezpečí a jistotách, které si dáváte, nikoli materiální stránkou, ale duchovním uvědoměním a uznáním. 

Mnoho lidí ztrácí pevnou půdu pod nohami, neboť necítí jistoty v sobě, ani v partnerovi. Chybí vzájemná podpora, dodávání síly a odvahy, což si uvědomí ten, kdo se cítí v podřízené roli, v roli oběti a necítí se šťastný. Najednou v sobě nevidíte to úžasné, proč jste se poznali, proč jste se obdivovali, ale pořád to tam je, nikde to nezmizelo. Jen jste se zaměřili na hledání chyb, než hledání kladů a jedinečnosti vašeho partnera.

Cítím velkou bolest na srdci, jak si lidé ubližují a přitom touží všichni po lásce, úctě, důvěře. Vždy hledejte způsoby, jak společně najít řešení ku prospěchu a spokojenosti všech, než hledat důvody, proč už to nemá cenu a vzájemně si ubližovat slovy i činy.

Společně se učíte, posouváte a máte něco zvládnout, dokončit. Nikoliv dané překážky vzdát, utéct od nich. Věřte mi, neutečete. Přitáhnete si opět k sobě partnera, se kterým budete pokračovat tam, kde jste skončili a téma nezvládli pochopit a zpracovat. Jen díky prvotní zamilovanosti - zaslepenosti, což je účel, abyste do toho šli a mohli se konečně posunout dál. Si myslíte, že to bude jiné, ale udělali jste v sobě změnu? Zamysleli jste se nad tím, v čem byl ve vás problém - blok, nezpracované emoční záležitosti? Partner jen vytvořil pro vás dle vašich vibrací životní zkoušku, kterou jste buď zvládli nebo nezvládli. 

Žádný partner není náhoda, všichni jsou ti praví. Přitahujete duše, se kterými jste něco v minulých životech nezpracovali a dohodli jste se, že to zvládnete při dalším setkání a společně se posunete a napravíte společné nepochopení a životní lekce. Nikdo není špatný. Duše často musí snížit vibrace natolik, aby vám mohla dát lekci, díky které se naučíte sebelásce, odpuštění, soucitu, pochopení, trpělivosti skrze emoční prožitek. Vše jste schopni zvládnout. Jen se máte naučit v sobě i v druhých vidět to Božské - jedinečnost. Máte najít v sobě sílu, odvahu, důvěru, lásku, vůli být sami sebou bez předsudků, co na to druzí. 

Jste silní, úžasní, jedineční, proto hledejte víru, důvěru, lásku, oporou v sobě a buďte sví bez pocitu soudit, kritizovat, vinit, zraňovat.

Mnoho z vás mohlo říci nebo naopak slyšet mnoho slov, názorů, které druhé zranili, šokovali, podlomili jim sebevědomí, sebedůvěru a nyní se snažíte dané pocity rozdýchat, zpracovat, neboť jste je nevědomě přijali za své přesvědčení - pravdu. Odpusťte sobě i druhým a poděkujte za zkušenost. Pokud máte potřebu, pocit omluvit se učiňte tak. Když nemáte odvahu pošlete myšlenky spojené s omluvou, odpuštěním i poděkováním člověku, ke kterému cítíte křivdu. Je jedno zda byla křivda způsobena vám nebo jste ji způsobili. Pořád je to energie. S láskou a uvědoměním se zaměřte, že vše je, jak má být. Že je pouze tady a teď a máte příležitost na vše pohlížet z jiného úhlu pohledu bez zášti, viny, nenávisti a pořád se nevracet, nevyčítat, ale poučit se a jít dál. Netrestat se opakovaně za něco, co bylo a co již nezměníte. Každý jedná v daný okamžik v tom nejlepším vědomí a svědomí dle úrovně duše. 

Ale všichni máte stejný cíl, jen každý má svobodnou vůli, jak dlouho bude na své cestě uvědomění. Takže potkáváte duše, které jsou na stejné vibrační úrovni - cestě s těmi souzníte a máte se společně posunout a podpořit. Další duše se kterými máte soucítit, podpořit, ukázat jim jejich jedinečnost, aby se mohli posunout výše, neboť sami se cítí ztracení a nevidí světlo, naději, ani víru v sebe či smysl jejich života. Nevidí ve všem to pozitivní a nepřijali zodpovědnost za svůj život. 

Zdravotně se Luna přesouvá po 11 hodině z Býka do Blížence.
Býk - Krk, hrtan, šíje, jícen, hlasivky, štítná žláza, mandle, 2.-7. krční obratel, ohryzek.
Blíženci - Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém).

Myslete pozitivně a jděte vstříc budoucnosti s jasnou vizí a dávejte do ni energii. Zaměřte se na cíl, čeho chcete dosáhnout, nikoli na průběh, neboť nedokážete vidět všechny souvislosti a mohli byste se díky omezenému pohledu ochudit o zážitky a rychlejší cestu k vašemu cíli.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

5.3.2017 = 18/9 neděle

Najděte v sobě sílu a odvahu k sebevyjádření. Jednejte spravedlivě, čestně a naslouchejte z jakým záměrem s vámi jednají druzí. Můžete odhalit lež a zatajování pravd. Uvědomte si, zda si vás okolí váží nebo zneužívá vaši citlivosti, ochoty a dobrosrdečnosti. Již znáte svou hodnotu.

Držte sebevědomě svůj život v rukou a nenechte se v táhnout do vnitřních pochybností o tom čemu, a v co věříte. Využijte svou moudrost a tiše vnímejte zrakem pozorovatele hlubší vzhledy, které vycházejí postupně na světlo. Budou postupně odhalované skutečnosti, které byly zatajované, zkreslené, zmanipulované pro vyšší cíle, které nebrali ohled na vaše pocity, myšlenky a měli za úkol dostat vás do role oběti, kde v zajetí systému a pravidel ztratíte svou sílu a schopnosti.

Teď jsou energie na vaši straně, což znamená, že vás nikdo nemůže oklamat tím, co dělá, byť by se to snažil jakkoli skrýt nebo zamaskovat. Vaše schopnost prohlédnout postranní úmysly lidí může poněkud zastrašovat. Jestli si neuvědomujete svou vnitřní sílu, můžete své schopnosti ostrého vhledu brát za samozřejmost. Ostatní však nikoli. Můžete je děsit a zrcadlit jejich zaslepenost, protože vás nemohou ošálit. Jste osobnosti, které vědí o vnitřním životě druhých víc než oni sami.

Použijte svou sílu ostrého, tichého pozorování, abyste intuitivně pochopili některé životní situace. Vnitřní moudrost vám přátelsky pomáhá spatřit celou pravdu a může vám přinést poselství v noci ve snu nebo při meditaci. Dávejte si pozor na znaky a osudová znamení. Pravda vždy přináší další osvícení. 

Uvědomujete si, že se říká: "pod světlem největší tma". Často vidíte, co chtějí, ať vidíte, nikoli, co je skutečná realita a pravda. Důvěřujte svým smyslům a žádejte více světla do všeho, co se zdá nepochopitelné nebo naopak, až moc jasné, neboť pravda může být pouhou iluzí, ve které žijete. Pro někoho těžké k vydychání a k psychickému rozhození, ale právě to je jejich záměr. Rozdělit a zastrašit, abychom nebyli v jednotě a celiství. Jednejte v lásce a úctě k sobě i druhým. Tento rok je zlomový pro odhalení závoje zaslepenosti. Tak s ničím nebojujte a přijímejte. Světlo a láska je nejvyšší síla, se kterou vše může dojít k vnitřní rovnováze.

Zdravotně je Luna celý den v Blíženci - Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém). Myslete pozitivně a ve všem hledejte poučení. Jste neuvěřitelně silní, úžasní, což znamená, že do vašeho života není místa pro strach, soupeření, manipulaci atd. Uvědomte si svou výjimečnost.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

6.3.2017 = 19/10/1 pondělí

Sebeláska je cesta do svého srdce přijmout se a vnímat sebe se vším všudy, jako jedinečné. Nehledat na sobě chyby, mít pocity viny, neustále se za něco trestat. Jakmile si uvědomíte svou hodnotu, vnitřní sílu, zjistíte, že vše, co hledáte naleznete uvnitř sebe a nemusíte bojovat s druhými o nic. Začněte odpouštět, přijímat s vděčností vše, co přichází. Uvědomíte si, že pouze vy sami si vytváříte danou realitu, tím jak vnímáte sebe, jak dokážete vnímat své emoce a tvoříte myšlenkami a svými předsudky vše, co se odehrává kolem vás.

Jedině vy sami můžete zapracovat na svém sebevědomí, které vám sice někdo narušil, ale díky tomu, že jste se neměli rádi, nevěřili jste sami sobě, nechali se ovlivnit názory druhých a přijali je za svou pravdou zaslepeně a důvěřivostí. Nechali jste se stáhnout a neviděli v sobě to úžasné, jedinečné svou výjimečnost, která vás odlišuje od druhých.

S nikým se neporovnávejte, nesnažte se soupeřit nebo dokonce bojovat o své místo či zviditelnění. Když budete s láskou k sobě sami sebou a budete naslouchat svému srdci, zpracujete si vše, co vás omezuje, blokuje být tím světlem, nikdo nebude mít šanci zlomit vaši vnitřní víru, sebevědomí, ani sebelásku.

Často si myslíte, že mysl je nepřítel lásky, ale je to mýlka. Srdce prožívá emoce - lásku atd. a mysl pomáhá vše zanalyzovat, pochopit a přijmout. Pokud pocítíte strachy, nejdou z mysli, ale z ega, které se bojí a neuvědomuje si svou jedinečnost, že nikdo není konkurence, že jsme všichni propojení v jednotě. 

Všimli jste si, kolik lidí se bojí být sami sebou? Co na to rodina, přátelé atd. Protože ostatní vás zaškatulkují a vidí vás někde, kde vaše duše vůbec nechce jít a žít tuto skutečnost, ale vy z obavy zavrhnutí se stavíte v roli oběti proti svému štěstí, pocitu naplnění duše, abyste se zavděčili druhým. Uvědomujete si pak, že viníte druhé ze svého neštěstí? Že druzí za to můžou, že dnes neděláte práci, která vás baví, vztahy nefungují, zdraví neslouží. Stačí nebojovat sami se sebou a naslouchat svému vnitřnímu vedení.

Zpracovat křivdy, bolesti, lpění, omezení, které máte hluboko v sobě přijaté za pravdu, abyste mohli žít plnohodnotný život. Překážky berte jako výzvy k uvědomění si, co jste ještě nezpracovali emočně, a na co se máte zaměřit. Emoce jsou jako cibule, neustále se nabalují a postupným uvolňováním, odblokováním se posouváte a učíte novým věcem, jiným úhlům pohledu, zpracováním mylných domněnek, které vám rozšiřují vyšší obzory a chápete všechny souvislosti, které jste si dříve neuvědomovali.

S láskou k sobě zpracovávejte emoce a vydýchávejte vše, co vás tíží na srdci. Hledejte své kořeny, neboť vaši předci vám v krvi zanechali svůj odkaz, který vy jste schopní emočně zpracovat, neboť vaše duše je již dál a má více možností k růstu, k uvědomění si životních hodnot, aniž by neustále trpěla a prožívala bolest a utrpení, jako předci. Je důležité znát svůj smysl života, abyste se měli od čeho odrazit a vybudovat stabilní zázemí pro sebe i své blízké.

Ženy dlouhou dobu hledaly svou vnitřní sílu z bolesti, která byla na ně páchaná bez soucitu a pocitu viny. Kdy byly zneužívané díky své zranitelnosti a byla často potlačena ženská energie. Nyní je čas, aby i muži našli své emoce, naučili se vyjádřit beze strachu z výsměchu a pohrdání žen, že nejsou chlapi, dost tvrdí a neměli potřebu bojovat, manipulovat mužskou energií, ale být konečně vnímavější, otevřenější a dávali pocit, že ochraňují s láskou, úctou a respektem k ženám. Vzájemná úcta a láska je nejvyšší silou pro nastolení rovnováhy mezi ženskou a mužskou energií.

Zaměřte se na jedno konkrétní téma a to zpracujte. Pak se zaměřte na další. Vše má svůj čas a důvod. Někteří z vás budou zítra přecitlivělí, mít pocit, že je nikdo nechápe, ale pouze nechápete vy sami sebe. Zkuste v klidu rozjímat nebo meditovat.

Zdravotně se Luna přesouvá před 14 hodinou z Blížence do Raka.
Blíženci - Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém).
Rak - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa

 

7.3.2017 = 20/2 úterý

Hluboko v duši víte, co vás nenechává v klidu, co vám neustále zaměstnává mysl. Z čeho jste přecitlivělí a rozhození. Emočně hledáte pevný bod, od kterého se odrazíte. Což je občas těžké, pokud přehlížíte nezpracované emoční bloky, které sami nedokážete analyzovat a více vás zamotávají do dalších komplikovaných situací. Nedokážete se objektivně bez zaujetí podívat na vše v širších souvislostech bez předsudků. 

Často si lidé myslí, že ukončí dané komplikace tím, že ukončí kontakt s konkrétním člověkem nebo utečou od zodpovědnosti, neboť nemají dost sebevědomí, sebejistoty přijmout skutečnost a postavit se ji čelem a řešit. Ale nic nezmění, když si neuvědomí, že tímto se jen sami trestají a šlapou si po svém štěstí, neboť nepřijali danou životní zkoušku a neuvědomili si, co měli pochopit a zpracovat, aby mohli jít spokojeně a šťastně dál. 

Tímto budou prožívat zklamání znovu a znovu, neustále si něco zaslepeně nalhávat, dokud nezačnou věřit svým pocitům, vnímat svou intuici a nebudou skutečně žít a prožívat tady a teď. Zpracovávat nestrávené emoční situace, které tíží a nezmizí, jen žádají více sebelásky, péče, hýčkáni, pochopení, podpory i opory, že můžete se někomu svěřit a žádat radu, pomoc, abyste se nemuseli neustále utápět v něčem, co bylo. Místo toho vás to neustále pronásleduje a táhne dolů, zpátky, kde již vysílením hledáte pomocnou ruku, která vám pomůže probudit a uvědomit si, co jste měli daným prožitkem se naučit, pochopit, zpracovat a žít bez omezení a nalhávání si, že jste šťastní a spokojení. 

Nežijte v sebeklamu. Život je o prožívání. Každý touží po lásce, péči, pozornosti. Každé dítě touží po lásce, obětí, bezpečí - mateřské lásce. Ne všechny duše toto v tomto životě prožijí. Zpracovávejte ženskou rodovou linii, ženy v rodu.

Emočně si zpracujte první ženu vašeho života - maminku a lásku k ní. Přijměte ji se vším všudy bez výčitek a pocitů, že nebyla dost dobrá. Vybrali jste si ji před vstupem na tento svět, protože byla pro vaše životní lekce tou nejlepší učitelkou. Poděkujte ji s vděčností za život, který vám dala. Že vás nosila ve svém Lůnu, porodila a dala příležitost zde být. Někdo bude cítit hluboko uvnitř touhu poznat svou biologickou maminku. I to, že jste pak adoptováni jste si vybrali, tudíž neobviňujte nikoho a přijměte danou realitu a životní zkušenost, kterou si vaše duše toužila prožít. Někdo potřebuje zpracovat ztrátu, opuštění, nepochopení, ale nepřehlížejte své emoce. Tyto nezpracované bolesti si přenášíte do všech vztahů.

Někdo naopak prožívá přehnanou péči maminky i v době, kdy už jste dospělí a maminka má neustále potřebu vás vychovávat, poučovat, radit bez vyžádání, přebírat za vás zodpovědnost, což je také špatně a je nutné pupeční šňůru odstřihnout. Vědět, kdy je čas se odpoutat a dítěti, které již dospělo přenechat svobodu a věřit, že vše zvládne samo. Neboť mu pomáháte v dětství budovat sebelásku, sebevědomí, sebejistoty, sebedůvěru a víru v sebe a své schopnosti, že je jedinečné a má být samo sebou. 

Mnoho dětí dokonce přebírá zodpovědnost za své rodiče, pokud se dostávají do komplikovaných situací s rodiči nezodpovědnými, závislými atd. Tady je důležité jim jejich odpovědnost vrátit a nepřebírat přesvědčení, že za to můžete vy, což často můžete slyšet. Vy jste ti malý, oni ti velcí. Odevzdejte jim v představě vše, co vám nepatří a poděkujte za zkušenost s láskou, úctou a pokorou. Tím se naučíte přijímat a respektovat svůj vlastní život pouze sami za sebe s plnou zodpovědností.

Zdravotně je Luna celý den v Raku - žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
8.3.2017 = 21/3 středa

Všem ženám krásné MDŽ - Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. Více informací:
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/

Dnes slavíme s manželem 5. výročí, takže pro mne den má hlubší význam. Vidím to, jako by to bylo včera. Jak ke mě jeho oči promluvily beze slov. Tolik životů jsme spolu prožili a láska přetrvává věky. Nikde, nikdy nezmizí, i když ji lidé často později necítí. Jen je důležité ji najít opět ve svém nitru a nebát se projevit, zazářit v plné síle. S láskou vše můžete změnit, pokud si vždy uvědomíte výjimečnost a jedinečnost sebe i druhých. Nikoho nepředělávat k obrazu svému, ale měnit pouze sami sebe a tím měníte i druhé a projev i pohled vůči vám.

Tím, že je Luna stále v Raku vzbuzuje ve vás pocity přecitlivělosti, možnou nesoustředěnost k tomu dotáhnout věci do zdárného konce bez emočního vyčerpání. Jakmile vstoupí Luna do Lvu budete mít více síly a odvahy se všem výzvám postavit. Jen opatrně, abyste emočně nebouchli, pokud jste v sobě emoce dlouho potlačovali a drželi. Nedovolte druhým, aby vás rozčílili a zvedli vám krevní tlak. Budou lidi zkoušet vaši emoční stabilitu.

Vztahy prochází rekapitulací, vrací se nezpracované témata, která jste prožívali před 8 roky. Co jste v roce 2009 řešili a nedokázali přijmout s otevřeným srdcem? 

Uvědomte si, jaký máte vztah k biologickému otci, neboť váš stávající vztah zrcadlí vaše nezpracovaná témata vůči němu. Mnoho lidí nevychovaná jejich biologický otec. Ale vždy nějaký další muž se objeví v životě vaši matky, který vás ovlivní ve vašem postoji k muži. V rodině dochází k hádkám, domácímu násilí, k nevěrám, ke zneužití, což často způsobí pocit obětování a sebetrestání, že za to můžete, že si to zasloužíte, což je chybné přesvědčení, které jste převzali za své. Mohli jste si myslet, že vás biologický otec opustit, díky rozvodu rodičů, ale on nikdy vás neopustil, nemělo to nic společného s vámi. Nepřebírejte odpovědnost za své rodiče, vy jste ti malý, tak jim odevzdejte zpět vše, co vám nepatří a poděkujte. Mohli jste pocítit ztrátu a opuštěnost díky předčasnému úmrtí, která se vtiskla hluboko do podvědomí a vytvořila strach z opuštění, ze samoty. Nikdy nejste sami a úmrtím pouze duše ztrácí svou fyzickou schránku. Duše je věčná. 

Život je velký učitel a největší zkoušky dostáváte v rodině přes vztahy a lásku. Uvědomte si, co je pro vás štěstí. Zda nekopírujete vztah svých rodičů nebo dokonce prarodičů, i když jste je za to mohli odsuzovat, ale nakonec jste převzali jejich vzorce chování a pokud daná témata nezpracujete, řeší je zase vaše děti a jejich děti. 

Máte si uvědomit svou výjimečnost, být originální. Přijmout své klady i zápory, protože jsou vaši součástí. Nebylo by světlo, bez tmy. Nebylo by dobro, bez zla. Důležité je, zda znáte sami sebe, věříte v sebe a dokážete se přijmout se vším všudy bez výčitek a předsudků. Neustále se učíte a posouváte. Každá další zkouška je o síle, odvaze, vytrvalosti mít moc nad svým vlastním životem. Nebýt v područí a mocí druhých a vyjádřit svou osobnost. Prostě být sami sebou. Věřit, že vše má hlubší smysl, který nemusíte zcela chápat, díky omezenému pohledu na danou realitu, ale důvěřovat, že vše se děje pro vaše nejlepší dobro, i když se vám daná skutečnost nelíbí.

Jakmile se naučíte vážit svého života a života druhých. Budete se brát za rovnocenné, a že se zde spolu máte vzájemně posunout, podporovat a ne soupeřit a bojovat. Otevřete se lásce, vnitřnímu zdroji energie a uvědomění si, že společně tvoříte myšlenkami, činy realitu, ve které se všichni cítí šťastní.

Láskou, přijetím, odpuštěním všeho, co vás omezuje emočně, můžete cítit pocit volnosti a svobody být sami sebou. Svět potřebuje sebevědomě lidi, kteří si uvědomují následky svého jednání vůči sobě, druhým i Zemi, která potřebuje také naši lásku a péči, než ji neustále ničit a drancovat. 

Zdravotně se Luna přesouvá před 18 hodinou z Raka do Lva.
Rak - Žaludek, sliznice, vaječníky, děloha, vagina, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém, sternální kost.
Lev - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
 
9.3.2017 = 22/4 čtvrtek

Dnes je cítit ve vzduchu přicházející změna. Snažte se šetřit a svou energii rozdělit rovnoměrně, ať se nevyčerpáte protože máte tendenci jít do všeho naplno a po hlavě. Proto je dobré se naučit dělat pouze práci za sebe, nikoli přebírat zodpovědnost za druhé. 

Nebýt zaslepení, nenechat si namluvit, že musíte. Pouze díky zaslepenosti, důvěřivosti se můžete dostat do podřízené role a dokončovat povinnosti za druhé z obav, že je ztratíte. Což lpíte na špatných lidech, který zneužívají vaši závislost - slabost, vaši vnitřní sílu - proti vám, protože jste si je zidealizovali a nevidíte, jak vás emočně ovládají.

Uchopte svůj život do svých rukou, protože pokud budete umanutě lpět na něčem nebo na někom, bojujete sami proti své duši, která touží po stabilitě, klidu, míru, štěstí.

Využijte svou moudrost, nepotlačujte své sebevědomí a věřte v sebe. Zaměřte se na určitý cíl, záměr a běžte s jistotou v sobě vpřed. I kdybyste měli jít proti všem, nesmíte jít proti sobě a svému přesvědčení, co je správné. Je správné být originální, ničí kopií. 

Což plno lidí má tendence srovnávat. Po kom to naše dítě je? A už dítěti přiřazují vlastnosti po rodičích, po prarodičích a škatulkují. Lidé mají tendence vše dávat do tabulek a porovnávat odchylky. Jakýkoliv odchylka už je pro ně nemoc či chyba. Ale lidská bytost je každá originální a má svůj specifický vývoj a potřebuje individuální přístup, což ve stávajícím systému se výjimečnost nevidí a nehledá. Hledají se odchylky a chyby, kde člověka šoupnou do kategorie nežádoucí, protože mají z jeho jedinečnosti strach jej přijmout se vším všudy bez předsudků a souzení.

Pak se nedivte, když se lidé vymlouvají na genetiku rodu, že za to nemohou, že to zdědili. Nejsou sami sebou a vymlouvají se na slabiny rodových linií, které mají zvládnout, zpracovat. Nevymlouvat se na ně, protože je to výzva pro duši posunout sebe i celý rod, který byl neustále manipulován strachem. Uvědomte si svou jedinečnost a zaměřte se na své silné stránky a silné jedince v rodové linii. Zaměřte se, od koho z rodu jste převzali nezpracované vzorce, které vás nyní omezují ve vaši výjimečnosti se projevit v plné síle a zazářit. Naučte se věřit a důvěřovat svému vnitřnímu vedení, které vás neustále vede správným směrem a pomáhá zpracovávat všechny nezpracované emoční bloky, nesprávná životní přesvědčení či dogmata, která jste možná nevědomky převzali za svou pravdu.

S láskou k sobě a díky poučení z minulosti jděte za svým štěstím, věřte ve své sny a cíle, i kdybyste v ně věřili pouze vy a nikdo jiný. Nikdo jiný nežije váš život a tak nemá právo vám říkat, co je pro vás nejlepší, pokud vy sami necítíte z hloubky duše, že má pravdu a že daný názor rezonuje s vašim vnitřním vedením. Můžete si samozřejmě uvědomit, že daný člověk pravdu má. Uvidíte jiný úhel pohledu, který jste doposud neviděli díky zaslepenosti a omezenému pohledu na danou realitu či životní zkušenost, a tím měníte svůj život dle vašeho svobodného rozhodnutí a vůle. Posouváte se, protože si danou skutečnost emočně zpracujete a uvolníte energetický blok, který vás omezoval v prožívání života naplno.

Zdravotně je Luna celý den ve Lvu - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls. Myslete pozitivně. Nevymlouvejte se zdravotně na genetiku a zaměřte se na svou životosprávu. Jak pečujete o tělo po fyzické stránce. Čím tělo vyživujete. Zda se máte rádi a vnímáte potřeby svého těla. Zda žijete v radosti. Regenerace a změna je nyní na místě. 

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa
 
10.3.2017 = 14/5 pátek

Planeta Mars se ve 2 hodiny přesunula z Berana do Býka.

Budete dávat hodně energie do citových záležitostí. Snažit se dosáhnout svého štěstí v lásce. Jen zvažujte moudře, co od vztahu vyžadujete a naopak, co můžete nabídnout. Budete toužit po romantice, smyslnosti, nežnostech, jen se nesnažte všeho dosáhnout tvrdohlavě, umanutě silou, pak se nedivte zklamání. Nikdo nechce být obětí, manipulován, omezován. Nelpěte uvzatě, že dosáhnete něčeho za každou cenu bez ohledu na druhé. Nabídněte v citové oblasti stálost a věrnost, která je pro partnerství zásadní. Komunikujte sebevědomě a otevřeně a nesnažte se prosazovat pouze své názory, ale vnímejte i jiný pohled, abyste se zbavili lpění na starých vzorcích myšlení.

Fyzická aktivita bude nižší, což se můžete více nutit do sportovní aktivity a přesvědčovat se dokončit rozdělané povinnosti. Hlavně se nelitujte a nestresujte. Někteří vzdají svá novoroční předsevzetí s hubnutím a vydrží pouze vytrvalí lidé se silnou vůlí. Myslete proto pozitivně a dávejte svou energii na cíle, čeho chcete dosáhnout. Nemusíte se časem zbytečně mučit, jen se tím blokujete, protože si třeba dáte šibeniční termín či dobu, u které víte, že není ve vašich silách svého závazku dodržet. 

Pracujte na své průbojnosti, což díky vytrvalosti zvládnete. Jste dostatečně silní, jen si více věřte a nelpěte na názorech druhých, že něco nedokážete. Každý z vás dosáhne všeho, v co věří. Každý na splnění svých snů potřebuje jiný čas, jiné tempo. Proto se neporovnávejte s druhými. Jedině tak můžete prosadit to, v čem skutečně vynikáte, protože budete sami sebou. Pouze zaslepeně můžete lpět na určitých omezení, která vás blokují k uskutečnění svých životních snů a cílů. Jen opatrně, abyste zaslepeně nešli za svými sny s takovým elánem a nasazením nebo důvěřivostí čistého záměru druhých, že nebudete k zastavení. Neuvidíte všechny souvislosti a můžete zbytečně si způsobit mnoho těžkostí citových i finančních, než si uvědomíte, že jdete špatným směrem.

Budete se více zaměřovat na finanční stabilitu a jistoty. Řešení všech finančních záležitostí - jaké máte výdělky, rezervy, co jste vybudovali po materiální stránce, zda máte majetek - vysněný byt či dům. Zda žijete v pohodlí a dle svých představ, jak jste si vždy přáli. Takže budete se snažit vylepšit svůj životní styl. Nebudete se zaměřovat na kvantitu, ale kvalitu. Finanční zabezpečení vám dává určitou sílu a moc nad vašim životem v určitém standartu. 

Opatrně dnes na investice, ať neuděláte zbytečně unáhlenou chybu. Budete mít i tendenci dávat lidem druhou šanci, protože věříte, že se mohou změnit. Ano, mohou, pokud oni sami chtějí. Nikoli, když si to přejete pouze vy. Změny dělejte na sobě a věřte svým pocitům a jednejte čestně a snažte se emočně nevyšilovat. Nic neprosadíte silou, naopak můžete mnoho ztratit.

Zdravotně se Luna přesouvá po 23 hodině ze Lva do Panny.
Lev - Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak, srdeční puls.
Panna - Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši. Nerozčilujte se. Je důležité strávit emoční situace, které vám leží v žaludku a nechcete je pustit a lpíte na nich. Uvědomte si, co nechcete vidět a slyšet. Co si nalháváte a idealizujete.

S láskou Iris
Vnitřní rovnováha - výklad karet, karmická numerologie, shamballa